Techniek als hulpmiddel

Diensten

Vakgebieden en vakkennis

Ontwerp en advies

Beheer en onderhoud

Beoordeling en controle

Computerruimte

Projecttoezicht

Bliksembeveiliging

Brandmeldinstallatie

Datanetwerk

Elektrische installatie

Energiebesparing

Kabelberekening

Noodstroominstallatie

Noodverlichting

PV-installatie

Verlichting

Over Wesselektro advies

 

Uw adviseur elektrotechniek voor ontwerp, advies en beoordeling van elektrische installaties en de complete E- en W-installaties van computerruimten. Snel een helder Programma van Eisen of functioneel opgesteld bestek als basis voor uw installatie, serverruimte of onderhoud.

Wesselektro advies werkt landelijk als zelfstandig en onafhankelijk adviesbureau elektrotechniek. Lees meer >

Bijgewerkt op 28-08-2021
Ontwerp, advies en beheer is vakwerk.
Kies voor het vakwerk dat uw gebouw verdient.
Adviseur elektrotechniek; ontwerp, advies en beoordeling
Advies technisch gebouwbeheer
Wesselektro advies
Welkom
Contact
030-6377154
E-mail
Stuwmeer 84
3994 HK  Houten
030-6377154
E-mail
Privacy en disclaimer
Uw adviseur >

Uw adviseur

Ervaring

Kennismaken

Oplossingen

Visie en Missie

Voorwaarden

Wesselektro advies gaat zorgvuldig om met informatie. Of het nu gaat om project informatie, klant informatie of persoonsgegevens. Vertrouwelijk of niet, geheimhouding is onderdeel van de voorwaarden. Alle informatie die binnen een project bekend wordt of waarmee binnen een project wordt gewerkt behoort tot dat ene specifieke project. Natuurlijk worden oplossingen en ervaringen binnen een project soms gebruikt in andere lopende of nieuwe projecten, maar nooit herleidbaar.

Privacy
Wesselektro advies verzamelt geen persoonsgegevens op eigen initiatief en/of zonder medeweten van de betrokkene. Ook maakt deze website geen gebruik van cookies die inbreuk op de privacy maken. Van de door een betrokkene beschikbaar gestelde persoonsgegevens worden uitsluitend de NAW-gegevens, telefoonnummers en e-mailadressen opgeslagen in een digitaal correspondentie bestand. De opgeslagen persoonsgegevens worden beheerd door GMM Wessels, zijn niet legaal toegankelijk voor derden en worden uitsluitend gebruikt voor project gerelateerde toepassing en facturering. Opgeslagen persoonsgegevens worden bewaard zolang dat voor een projectgebonden of klantrelatie nodig is. Iedere betrokkene heeft met betrekking tot het gebruik en/of opslaan van zijn of haar persoonsgegevens het recht op:

Inzage, rectificatie, beperking van het gebruik ervan of wissen.

Het bezwaar maken tegen gebruik en/of opslaan.

Het intrekken van eerder gegeven toestemming voor gebruik en/of opslaan.

Een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens nadat in onderling overleg geen oplossing is bereikt.

Wesselektro advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Disclaimer
Wesselektro advies verleent u graag toegang tot www.wesselektro.nl, hierna te noemen "deze website". Deze website heeft een informatief karakter. Informatie op deze website is vrijblijvend, wordt periodiek en zonder aankondiging gewijzigd. Ondanks alle zorg die besteed wordt aan de samenstelling en publicatie van deze website aanvaardt Wesselektro advies geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard of omvang dan ook, die het gevolg is of zou kunnen zijn van een mogelijke onvolledigheid of fout in de informatie op deze website en/of het gebruik van de vermelde informatie. Aan de informatie op deze website kunt u dus geen rechten ontlenen.

Links op deze website zijn bedoeld ter ondersteuning van de op deze website aangeboden informatie. De voorwaarden en de privacy verklaring van die websites kunnen afwijken van de voorwaarden en de privacy verklaring die voor deze website gelden. Wesselektro advies draagt geen verantwoordelijkheid voor websites noch voor de inhoud van die websites waarvan een link is opgenomen.

Auteursrecht website
Wesselektro advies is eigenaar van deze website. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze website liggen bij, en zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan, Wesselektro advies. Het overnemen, kopiëren, anderszins vermenigvuldigen en/of openbaar maken van informatie vermeld op deze website, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wesselektro advies, wordt niet op prijs gesteld.

Neem bij twijfel contact op voor meer informatie of vragen over privacy of deze website.
Handige links

Wetgeving
Privacywet AVG