Techniek als hulpmiddel

Diensten

Vakgebieden en vakkennis

Ontwerp en advies

Beheer en onderhoud

Beoordeling en controle

Computerruimte

Projecttoezicht

Bliksembeveiliging

Brandmeld installatie

Datanetwerk

Elektrische installatie

Energiebesparing

Kabelberekening

Noodstroom installatie

Noodverlichting

PV-installatie

Verlichting

Ontwerp, advies en beheer is vakwerk. Kies voor het vakwerk dat uw gebouw verdient. Adviseur elektrotechniek; ontwerp, advies en beoordeling Advies technisch gebouwbeheer Wesselektro advies Welkom

Over Wesselektro advies


Uw adviseur elektrotechniek voor ontwerp, advies en beoordeling van elektrische installaties en de complete E- en W-installaties van computerruimten. Snel een helder Programma van Eisen of functioneel opgesteld bestek als basis voor uw installatie, serverruimte of onderhoud.

Wesselektro advies werkt landelijk als zelfstandig en onafhankelijk adviesbureau elektrotechniek. Lees meer >

Contact


E-mail

030-6377154

Stuwmeer 84

3994 HK  Houten


Voorwaarden

DNR-2011

© Wesselektro advies

KvK 30191317

Privacy en disclaimer

Bijgewerkt op 09-03-2024

Bel  030-6377154

Stuur een e-mail

Share on LinkedIn Share on Facebook

Delen op

Uw adviseur

Ervaring

Kennismaken

Oplossingen

Visie en Missie

Voorwaarden

Uw adviseur >

PRIVACY en DISCLAIMER

Wesselektro advies gaat zorgvuldig om met informatie. Of het nu gaat om project informatie, klant informatie of persoonsgegevens. Geheimhouding is onderdeel van de voorwaarden.



Privacy

Wesselektro advies verzamelt geen persoonsgegevens op eigen initiatief en/of zonder medeweten van de betrokkene. Ook maakt deze website geen gebruik van cookies die inbreuk op de privacy maken. Van de door een betrokkene beschikbaar gestelde persoonsgegevens worden uitsluitend de NAW-gegevens, telefoonnummers en e-mailadressen opgeslagen in een digitaal correspondentie bestand. De opgeslagen persoonsgegevens worden beheerd door GMM Wessels, zijn niet legaal toegankelijk voor derden en worden uitsluitend gebruikt voor project gerelateerde toepassing en facturering. Opgeslagen persoonsgegevens worden bewaard zolang dat voor een projectgebonden of klantrelatie nodig is. Iedere betrokkene heeft met betrekking tot het gebruik en/of opslaan van zijn of haar gegevens het recht op:


Wesselektro advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op.


Auteursrecht website

Wesselektro advies is eigenaar van deze website. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze website liggen bij, en zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan, Wesselektro advies. Het overnemen, kopiëren, anderszins vermenigvuldigen en/of openbaar maken van informatie vermeld op deze website, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wesselektro advies, wordt niet op prijs gesteld.


Disclaimer

Zie volgende pagina.


Neem bij twijfel contact op voor meer informatie over deze website of over uw privacy.

Handige links


Wetgeving

Privacywet AVG