Techniek als hulpmiddel

Diensten

Vakgebieden en vakkennis

Ontwerp en advies

Beheer en onderhoud

Beoordeling en controle

Computerruimte

Projecttoezicht

Bliksembeveiliging

Brandmeldinstallatie

Datanetwerk

Elektrische installatie

Energiebesparing

Kabelberekening

Noodstroominstallatie

Noodverlichting

PV-installatie

Verlichting

Over Wesselektro advies

 

Uw adviseur elektrotechniek voor ontwerp, advies en beoordeling van elektrische installaties en de complete E- en W-installaties van computerruimten. Snel een helder Programma van Eisen of functioneel opgesteld bestek als basis voor uw installatie, serverruimte of onderhoud.

Wesselektro advies werkt landelijk als zelfstandig en onafhankelijk adviesbureau elektrotechniek. Lees meer >

Bijgewerkt op 28-08-2021
Ontwerp, advies en beheer is vakwerk.
Kies voor het vakwerk dat uw gebouw verdient.
Adviseur elektrotechniek; ontwerp, advies en beoordeling
Advies technisch gebouwbeheer
Wesselektro advies
Welkom
Contact
030-6377154
E-mail
Stuwmeer 84
3994 HK  Houten
030-6377154
E-mail
Projecttoezicht
De begeleiding van projecten wordt vaak uitbesteed aan een bouw management bureau. De technische installaties krijgen dan meestal niet de aandacht die ze verdienen.

Het team aanvullen met technisch toezicht biedt dan meerwaarde met betrekking tot de kwaliteit van uw technische installaties.
Diensten >

Overige diensten

Ontwerp & advies

Beheer & Onderhoud

Beoordeling & controle

Computerruimte

Wesselektro advies blijft na afronding van een ontwerp graag betrokken bij de aanbesteding en realisatie van uw project. Zo blijft het mogelijk alle partijen aan de gemaakte afspraken te houden en is de kans groter dat u ook het resultaat bereikt zoals dat was bedoeld. Bij het ontwerp, de realisatie of het beheer en onderhoud van uw elektrische installatie is gedegen projecttoezicht een belangrijke voorwaarde voor een efficiënt project verloop en een goed project resultaat. Een fulltime inhuur op locatie is vaak helemaal niet nodig. Een parttime inzet past mogelijk veel beter binnen uw budget of in uw organisatie. Contact opnemen.

Projecttoezicht bij nieuwbouw, verbouw en renovatie
Projecttoezicht houdt in dat er toezicht plaats vindt op het volgens bestek en tekeningen realiseren van de installatie zoals bedoeld. De toezichthouder is het aanspreekpunt voor alle bouwpartners en adviseert u over voorstellen van de aannemer/installateur, of over zaken die volgens het bestek uw goedkeuring nodig hebben. Hij houdt toezicht op de planning, op de coördinatie, op de tekeningen en informeert u tijdig en volledig over voortgang, financiën en kwaliteit. Een belangrijke taak binnen elk project.

Projecttoezicht bij beheer en onderhoud
Projecttoezicht bij dit proces houdt in het aansturen en controleren van onderhoudsbedrijven op basis van een concreet, bestaand of nog op te zetten, duurzaam onderhoudsplan en budget. Initiatief, beoordeling van offertes, aansturing en controle van de werkzaamheden worden namens u volledig verzorgd. Aan de hand van te bewaken KPI’s en rapportage blijft u op de hoogte van planning, kosten en het resultaat.

Tijdelijke inzet of vervanging
Uw personeel is belast met grotere en kleinere nieuwbouw-, renovatie- en onderhoudsprojecten. Net dat ene extra noodzakelijke project leidt tot overbelasting van uw medewerkers. Uitbreiding van uw personeelsbestand is dan uiteraard (nog) geen optie. Uitbesteding aan een ervaren kracht met kennis op het gebied van projecttoezicht of het beheer en onderhoud van vastgoed biedt dan net die extra inzet die nodig is.

Tijdelijke project ondersteuning
Uitwerken van een voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp op projectbasis, of het uitwerken van een opleverings- en beproevingsrapportage.

Doelgroepen
Bedrijven, instellingen, VvE’s en overheden die vastgoed beheren en nieuwbouw, renovatie en/of het beheer en onderhoud niet binnen de eigen organisatie kunnen realiseren.

Elektrotechnische installatie bedrijven die een ontwerp, het toezicht op de uitvoering of een opleverings- c.q. beproevingsrapportage (tijdelijk) niet in eigen beheer kunnen realiseren.

Neem contact op en vraag naar de mogelijkheden voor het begeleiden van uw project.