Techniek als hulpmiddel

Diensten

Vakgebieden en vakkennis

Ontwerp en advies

Beheer en onderhoud

Beoordeling en controle

Computerruimten

Projecttoezicht

Bliksembeveiliging

Brandmeldinstallatie

Datanetwerk

Elektrische installatie

Energiebesparing

Kabelberekening

Noodstroominstallatie

Noodverlichting

PV-installatie

Verlichting

Over Wesselektro advies

 

Uw adviseur elektrotechniek voor ontwerp, advies en beoordeling van elektrische installaties en de complete E- en W-installaties van computerruimten. Snel een helder Programma van Eisen of een Functioneel Bestek als basis voor uw installatie, serverruimte of onderhoudscontract.

Wesselektro advies werkt landelijk als zelfstandig en onafhankelijk adviesbureau elektrotechniek. Lees meer >

Bijgewerkt op 13-06-2020
Ontwerp, advies en beheer is vakwerk.
Kies voor het vakwerk dat uw gebouw verdient.
Adviseur elektrotechniek; ontwerp, advies en beoordeling
Advies technisch gebouwbeheer
Wesselektro advies
Welkom
Contact
030-6377154
E-mail
Stuwmeer 84
3994 HK  Houten
030-6377154
E-mail
Bliksembeveiliging
Handige links

Regelgeving
NEN-EN-IEC 62305
NPR 1014
NPR 8110
Vakgebieden >

Overige vakgebieden

Brandmeldinstallatie

Datanet

Elektrische installatie

Energie en besparing

Kabelberekening

Noodstroominstallatie

Noodverlichting

PV-installatie

Verlichting

Bliksembeveiliging en beveiliging tegen overspanning beperken de risico’s in uw nieuwe of bestaande elektrische installatie. Vakkundig ontwerp en onafhankelijk advies zijn daarbij van groot belang. Behalve het bekende daknet met afleiders langs de gevels bestaat een juiste beveiliging uit meer onderdelen die van belang zijn voor een goede bescherming. Toepassing van de huidige norm NEN-EN-IEC 62305 biedt bescherming tegen de gevolgen van zowel blikseminslag als overspanning. Contact opnemen.

Blikseminslag en overspanning vormen een risico op brand
Niet alleen een directe blikseminslag of een blikseminslag in de omgeving (indirecte blikseminslag) kan tot letsel of schade in een elektrische installatie leiden. Ook overspanning als gevolg van schakelacties in het net, aanloopstromen van motoren en netvervuiling kunnen schade veroorzaken. In bestaande omgevingen is de vervallen norm NEN 1014 nog vaak toegepast. Deze norm beschreef in hoofdzaak de uitwendige beveiliging tegen schade als gevolg van blikseminslag. Een betere beveiliging tegen bliksemstromen en overspanning bestaat uit uitwendige én inpandige bescherming van uw installatie volgens NEN-EN-IEC 62305. Daarmee beperkt u het risico op letsel, schade of het ontstaan van brand.

Bliksembeveiliging beperkt de gevolgen van blikseminslag en overspanning
De belangrijkste onderdelen van een goede beveiliging bestaan uit:

Uitwendige opvangmogelijkheid:
Vaak nog in koperdraad uitgevoerde leidingen op het dakvlak en/of langs gevel oppervlakken. De toepassing van aluminium draad vindt steeds meer toepassing omdat dit materiaal minder aantrekkelijk is voor diefstal. Als onderdeel van een daknet worden opvangers geplaatst bij de op het dak opgestelde apparatuur.

Potentiaalvereffening:
Aan de binnenzijde van het gebouw zijn verbindingen aangebracht die een mogelijk potentiaalverschil in delen van de installatie vereffenen.

Overspanningsbeveiliging:
Een installatie component dat specifiek bedoeld is voor het afleiden van een bliksemstroom of overspanning in een elektrische installatie. Voor een optimale beveiliging tegen overspanning zijn alleen componenten in de netvoeding meestal niet voldoende. Een zogenoemde gecoördineerde beveiliging bestaat uit een grof-, midden- en fijnbeveiliging. Behalve in de netvoeding van een installatie is overspanningsbeveiliging van zwakstroom bekabeling op de gebouwgrens net zo belangrijk. Ook via in koper leidingen uitgevoerde telefoon- en data verbindingen kunnen overspanningen in de installatie ontstaan en forse schade aanrichten.

Voorschriften bliksem- en overspanningsbeveiliging
Bliksembeveiliging is geen verplichting in een elektrische installatie. De norm NEN 1010:2015 verwijst, voor de beveiliging tegen de gevolgen van blikseminslag en overspanning, naar de normreeks NEN-EN-IEC 62305. Deze norm beschrijft een compleet model waarin, op basis van een risico analyse, de noodzaak en mate van beveiliging van uw elektrische installatie kan worden bepaald. De NPR 1014 geeft een toelichting op deze normreeks. De NPR 8110 geeft een toelichting op de klasse indeling van beveiliging tegen overspanning.

Neem contact op voor ontwerp, advies of voor meer informatie over bliksem- en overspanningsbeveiliging.