Techniek als hulpmiddel

Diensten

Vakgebieden en vakkennis

Ontwerp en advies

Beheer en onderhoud

Beoordeling en controle

Computerruimte

Projecttoezicht

Bliksembeveiliging

Brandmeldinstallatie

Datanetwerk

Elektrische installatie

Energiebesparing

Kabelberekening

Noodstroominstallatie

Noodverlichting

PV-installatie

Verlichting

Over Wesselektro advies

 

Uw adviseur elektrotechniek voor ontwerp, advies en beoordeling van elektrische installaties en de complete E- en W-installaties van computerruimten. Snel een helder Programma van Eisen of functioneel opgesteld bestek als basis voor uw installatie, serverruimte of onderhoud.

Wesselektro advies werkt landelijk als zelfstandig en onafhankelijk adviesbureau elektrotechniek. Lees meer >

Bijgewerkt op 28-08-2021
Ontwerp, advies en beheer is vakwerk.
Kies voor het vakwerk dat uw gebouw verdient.
Adviseur elektrotechniek; ontwerp, advies en beoordeling
Advies technisch gebouwbeheer
Wesselektro advies
Welkom
Contact
030-6377154
E-mail
Stuwmeer 84
3994 HK  Houten
030-6377154
E-mail
Bliksembeveiliging
Handige links

Regelgeving
NEN-EN-IEC 62305
NPR 1014
NPR 8110
Vakgebieden >

Overige vakgebieden

Brandmeldinstallatie

Datanet

Elektrische installatie

Energie en besparing

Kabelberekening

Noodstroominstallatie

Noodverlichting

PV-installatie

Verlichting

Bliksembeveiliging en beveiliging tegen overspanning beperken de kans op schade in uw nieuwe of bestaande elektrische installatie. Vakkundig ontwerp en onafhankelijk advies zijn daarbij van groot belang. De volledige beveiliging bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder het bekende daknet met afleiders langs de gevels. Een complete beveiliging wordt samengesteld uit externe én interne beveiliging overeenkomstig het zogenoemde zone-model in de norm NEN-EN-IEC 62305. Daarmee wordt het risico op persoonlijk letsel, schade of het ontstaan van brand beperkt. Contact opnemen.

Blikseminslag en overspanning vormen een risico op brand
Niet alleen een directe blikseminslag kan tot letsel of schade in een elektrische installatie leiden. Ook overspanning als gevolg van een indirecte blikseminslag in de omgeving, schakelacties in het openbare net, aanloopstromen van motoren of netvervuiling kunnen schade veroorzaken. Op bestaande wat oudere bouwwerken is de vervallen norm NEN 1014 nog vaak toegepast. Deze norm beschreef in hoofdzaak de externe beveiliging tegen schade als gevolg van blikseminslag. Een betere beveiliging tegen bliksemstromen en overspanning bestaat uit externe én interne bescherming volgens de norm NEN-EN-IEC 62305. Daarmee beperkt u het risico op letsel, schade of het ontstaan van brand.

Beperk de gevolgen van blikseminslag en overspanning
De belangrijkste onderdelen van een goede beveiliging bestaan uit:

Uitwendige opvangmogelijkheid: Vaak nog in koperdraad uitgevoerde leidingen op het dakvlak en/of langs gevel oppervlakken. De toepassing van aluminium draad vindt steeds meer toepassing omdat dit materiaal minder aantrekkelijk is voor diefstal. Als onderdeel van een daknet worden opvangers geplaatst bij de op het dak opgestelde apparatuur.

Potentiaalvereffening: Aan de binnenzijde van het gebouw zijn verbindingen aangebracht die een mogelijk potentiaalverschil in delen van de installatie vereffenen.

Overspanningsbeveiliging: Een installatie component specifiek bedoeld voor het afleiden van een bliksemstroom of overspanning in een elektrische installatie. Voor een optimale beveiliging tegen overspanning zijn alleen componenten in de netvoeding meestal niet voldoende. Een zogenoemde gecoördineerde beveiliging bestaat uit een grof-, midden- en fijnbeveiliging. Behalve in de netvoeding van een installatie is overspanningsbeveiliging van zwakstroom bekabeling op de gebouwgrens net zo belangrijk. Ook via in koper leidingen uitgevoerde telefoon- en data verbindingen kunnen overspanningen in de installatie ontstaan en forse schade aanrichten.

Voorschriften bliksem- en overspanningsbeveiliging
Bliksembeveiliging is geen verplichting in een elektrische installatie. De norm NEN 1010:2015 verwijst, voor de beveiliging tegen de gevolgen van blikseminslag en overspanning, naar de normreeks NEN-EN-IEC 62305. Deze norm beschrijft een compleet model waarin, op basis van een risico analyse, de noodzaak en mate van beveiliging van uw elektrische installatie kan worden bepaald. De NPR 1014 geeft een toelichting op deze normreeks. De NPR 8110 geeft een toelichting op de klasse indeling van beveiliging tegen overspanning.

Neem contact op voor ontwerp, advies of meer informatie over bliksembeveiliging.