Techniek als hulpmiddel

Diensten

Vakgebieden en vakkennis

Ontwerp en advies

Beheer en onderhoud

Beoordeling en controle

Computerruimte

Projecttoezicht

Bliksembeveiliging

Brandmeld installatie

Datanetwerk

Elektrische installatie

Energiebesparing

Kabelberekening

Noodstroom installatie

Noodverlichting

PV-installatie

Verlichting

Ontwerp, advies en beheer is vakwerk. Kies voor het vakwerk dat uw gebouw verdient. Adviseur elektrotechniek; ontwerp, advies en beoordeling Advies technisch gebouwbeheer Wesselektro advies Welkom

Over Wesselektro advies


Uw adviseur elektrotechniek voor ontwerp, advies en beoordeling van elektrische installaties en de complete E- en W-installaties van computerruimten. Snel een helder Programma van Eisen of functioneel opgesteld bestek als basis voor uw installatie, serverruimte of onderhoud.

Wesselektro advies werkt landelijk als zelfstandig en onafhankelijk adviesbureau elektrotechniek. Lees meer >

Contact


E-mail

030-6377154

Stuwmeer 84

3994 HK  Houten


Voorwaarden

DNR-2011

© Wesselektro advies

KvK 30191317

Privacy en disclaimer

Bijgewerkt op 02-07-2024

Bel  030-6377154

Stuur een e-mail

Share on LinkedIn Share on Facebook

Delen op

Overige vakgebieden

Brandmeld installatie

Datanet

Elektrische installatie

Energie en besparing

Kabelberekening

Noodstroom installatie

Noodverlichting

PV-installatie

Verlichting

Vakgebieden >

BLIKSEMBEVEILIGING

Handige links


Regelgeving

NEN-EN-IEC 62305

NPR 1014

NPR 8110


Bliksembeveiliging en beveiliging tegen overspanning beperken de kans op letsel of schade in uw nieuwe of bestaande elektrische installatie. Voorkom uitval van functies of brandschade.Risico op brand

Uitwendige bliksembeveiliging is geen verplichting in een elektrische installatie. Maar, een blikseminslag kan wel leiden tot letsel, of schade in een elektrische installatie. Denk daarbij aan de ARBO-wet of maatschappelijke en economische schade. De norm NEN 1010 verwijst voor dit onderwerp naar de normreeks NEN-EN-IEC 62305. Die norm beschrijft een compleet model waarin, op basis van een risico analyse, de noodzaak en de mate van bliksembeveiliging in een elektrische installatie kan worden bepaald.

Ook overspanning als gevolg van een indirecte blikseminslag in de omgeving, schakelacties in het openbare net, aanloopstromen van motoren of netvervuiling kan schade veroorzaken. Beveiliging tegen overspanning is in de norm NEN 1010 beschreven en meestal vereist. Een volledige beveiliging van uw elektrische installatie tegen bliksemstromen en overspanning bestaat uit externe én interne beveiliging.


Onderdelen bliksembeveiliging

Een complete beveiliging tegen schade als gevolg van bliksem en overspanning wordt samengesteld uit externe én interne beveiliging overeenkomstig het zogenoemde zone-model uit de norm NEN-EN-IEC 62305. Daarmee wordt het risico op persoonlijk letsel, schade of het ontstaan van brand beperkt.

De belangrijkste onderdelen zijn:


Neem contact op voor een advies of meer informatie over bliksembeveiliging.