Techniek als hulpmiddel

Diensten

Vakgebieden en vakkennis

Ontwerp en advies

Beheer en onderhoud

Beoordeling en controle

Computerruimte

Projecttoezicht

Bliksembeveiliging

Brandmeldinstallatie

Datanetwerk

Elektrische installatie

Energiebesparing

Kabelberekening

Noodstroominstallatie

Noodverlichting

PV-installatie

Verlichting

Over Wesselektro advies

 

Uw adviseur elektrotechniek voor ontwerp, advies en beoordeling van elektrische installaties en de complete E- en W-installaties van computerruimten. Snel een helder Programma van Eisen of functioneel opgesteld bestek als basis voor uw installatie, serverruimte of onderhoud.

Wesselektro advies werkt landelijk als zelfstandig en onafhankelijk adviesbureau elektrotechniek. Lees meer >

Bijgewerkt op 28-08-2021
Ontwerp, advies en beheer is vakwerk.
Kies voor het vakwerk dat uw gebouw verdient.
Adviseur elektrotechniek; ontwerp, advies en beoordeling
Advies technisch gebouwbeheer
Wesselektro advies
Welkom
Contact
030-6377154
E-mail
Stuwmeer 84
3994 HK  Houten
030-6377154
E-mail
Voorwaarden
Handige links

(Branche) verenigingen
NLingenieurs
Techniek Nederland

Regelingen
UAV-2012
ARVODI
ARIV
UAV-GC

Certificering en kwaliteitsborging
InstallQ

Bouw- en woningtoezicht
BWTinfo
Wesselektro advies hanteert de branche voorwaarden zoals vastgelegd in de DNR-2011 (rev. 07-2013)
“Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur”.

Uw besparing en de kosten
Hoewel u met een onafhankelijk advies in de meeste gevallen uiteindelijk op uw budget bespaart zijn er aan de dienstverlening kosten verbonden. Werkzaamheden worden in rekening gebracht op basis van een All-in uurloon (exclusief BTW). In elke offerte wordt een raming van de kosten opgenomen. Verantwoording van de gewerkte uren vindt wekelijks plaats via een werkverantwoording. Transparant, inzichtelijk en dus geen verrassing achteraf.

Overeenkomst van opdracht
Wesselektro advies aanvaardt als Opdrachtnemer opdrachten op basis van een “overeenkomst van opdracht”. Deze overeenkomst is gelijkluidend aan de door de Belastingdienst samen met VNO-NCW en MKB-Nederland opgestelde modelovereenkomst “geen werkgeversgezag” in het kader van de wet DBA.

Garantie en service
Kwaliteit kunt u koppelen aan certificaten. Maar certificaten gaan altijd over een beperkt kennisgebied. Brede kennis en het leveren van kwaliteit is essentieel in een duurzame relatie. Daarom kunt u er zeker van zijn dat verrichte werkzaamheden voldoen aan de overeengekomen inspanningsverplichting. Mocht na afronding van de verrichte werkzaamheden onverhoopt toch een toerekenbare fout aan het licht komen, dan vindt correctie van die fout, binnen het kader van de opgedragen werkzaamheden, kosteloos plaats.

Aansprakelijkheid en omvang van schadevergoeding
Wesselektro advies aanvaardt aansprakelijkheid met betrekking tot de opgedragen werkzaamheden overeenkomstig de DNR-2011, artikel 15 lid 1. Eventuele te vergoeden directe schade, voor zover niet te herstellen door correctie binnen het kader van de opgedragen werkzaamheden, is beperkt tot maximaal het bedrag dat per opdracht is gefactureerd.

Neem contact op voor meer informatie over de dienstverlening en een mogelijke besparing op de kosten.
Uw adviseur >

Uw adviseur

Ervaring

Kennismaken

Oplossingen

Visie en Missie

Privacy en disclaimer