Techniek als hulpmiddel

Diensten

Vakgebieden en vakkennis

Ontwerp en advies

Beheer en onderhoud

Beoordeling en controle

Computerruimte

Projecttoezicht

Bliksembeveiliging

Brandmeld installatie

Datanetwerk

Elektrische installatie

Energiebesparing

Kabelberekening

Noodstroom installatie

Noodverlichting

PV-installatie

Verlichting

Ontwerp, advies en beheer is vakwerk. Kies voor het vakwerk dat uw gebouw verdient. Adviseur elektrotechniek; ontwerp, advies en beoordeling Advies technisch gebouwbeheer Wesselektro advies Welkom

Over Wesselektro advies


Uw adviseur elektrotechniek voor ontwerp, advies en beoordeling van elektrische installaties en de complete E- en W-installaties van computerruimten. Snel een helder Programma van Eisen of functioneel opgesteld bestek als basis voor uw installatie, serverruimte of onderhoud.

Wesselektro advies werkt landelijk als zelfstandig en onafhankelijk adviesbureau elektrotechniek. Lees meer >

Contact


E-mail

030-6377154

Stuwmeer 84

3994 HK  Houten


Voorwaarden

DNR-2011

© Wesselektro advies

KvK 30191317

Privacy en disclaimer

Bijgewerkt op 02-07-2024

Bel  030-6377154

Stuur een e-mail

Share on LinkedIn Share on Facebook

Delen op

Uw adviseur

Ervaring

Kennismaken

Oplossingen

Visie en Missie

Privacy en disclaimer

Uw adviseur >

VOORWAARDEN

Aan het verrichten van diensten zijn voorwaarden verbonden. Dat biedt duidelijkheid voor beide partijen. Op deze pagina treft u de door Wesselektro advies gehanteerde voorwaarden aan.Uw besparing en de kosten

Hoewel u met een onafhankelijk advies in de meeste gevallen uiteindelijk op uw budget bespaart zijn er aan de dienstverlening kosten verbonden. De te verrichten werkzaamheden treft u aan in een vooraf opgestelde offerte, waarin een raming van de kosten is opgenomen. Verantwoording van de gewerkte uren vindt wekelijks plaats aan de hand van een urenverantwoording. Transparant, inzichtelijk en dus geen verrassing achteraf. Werkzaamheden worden in rekening gebracht op basis van een All-in uurloon (exclusief BTW).


Overeenkomst van opdracht

Wesselektro advies aanvaardt als Opdrachtnemer opdrachten op basis van een “overeenkomst van opdracht”. Deze overeenkomst is gelijkluidend aan de door de Belastingdienst samen met VNO-NCW en MKB-Nederland opgestelde modelovereenkomst “geen werkgeversgezag” in het kader van de wet DBA.


Branche voorwaarden

Wesselektro advies hanteert de branche voorwaarden zoals vastgelegd in de DNR-2011

(rev. 07-2013),“Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur”.


Garantie en service

Wesselektro advies biedt u garantie en service. Brede kennis en het leveren van kwaliteit is essentieel in een duurzame relatie. Daarom kunt u er zeker van zijn dat uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan de overeengekomen inspanningsverplichting. Mocht tijdens of na afronding van de uitgevoerde werkzaamheden onverhoopt toch een toerekenbare fout aan het licht komen, dan vindt correctie van die fout, binnen het kader van de opgedragen werkzaamheden, kosteloos plaats.

Ook na oplevering van de werkzaamheden blijft het mogelijk vragen te stellen over het project of alsnog documenten op te vragen.


Aansprakelijkheid en omvang van schadevergoeding

Wesselektro advies aanvaardt aansprakelijkheid met betrekking tot de opgedragen werkzaamheden overeenkomstig de DNR-2011, artikel 15 lid 1. Eventuele te vergoeden directe schade, voor zover niet te herstellen door correctie binnen het kader van de opgedragen werkzaamheden, is beperkt tot maximaal het bedrag dat per opdracht is gefactureerd.


Neem contact op voor meer informatie over de dienstverlening, kostenbesparing of de voorwaarden.

Handige links


(Branche) verenigingen

NLingenieurs

Techniek Nederland


AV in de bouw

UAV-2012

ARVODI

ARIV

UAV-GC


Certificering en kwaliteitsborging

InstallQ


Bouw- en woningtoezicht

BWTinfo