Techniek als hulpmiddel

Diensten

Vakgebieden en vakkennis

Ontwerp en advies

Beheer en onderhoud

Beoordeling en controle

Computerruimte

Projecttoezicht

Bliksembeveiliging

Brandmeldinstallatie

Datanetwerk

Elektrische installatie

Energiebesparing

Kabelberekening

Noodstroominstallatie

Noodverlichting

PV-installatie

Verlichting

Over Wesselektro advies

 

Uw adviseur elektrotechniek voor ontwerp, advies en beoordeling van elektrische installaties en de complete E- en W-installaties van computerruimten. Snel een helder Programma van Eisen of functioneel opgesteld bestek als basis voor uw installatie, serverruimte of onderhoud.

Wesselektro advies werkt landelijk als zelfstandig en onafhankelijk adviesbureau elektrotechniek. Lees meer >

Bijgewerkt op 28-08-2021
Ontwerp, advies en beheer is vakwerk.
Kies voor het vakwerk dat uw gebouw verdient.
Adviseur elektrotechniek; ontwerp, advies en beoordeling
Advies technisch gebouwbeheer
Wesselektro advies
Welkom
Contact
030-6377154
E-mail
Stuwmeer 84
3994 HK  Houten
030-6377154
E-mail
Zo moet het dus niet .....
Beoordeling of controle van een installatie is goedkoper dan een inspectie en heeft ook een ander doel. De beoordeling of controle kan afhankelijk van het resultaat wel leiden tot het advies alsnog een inspectie uit te laten voeren.

Een inspectie volgens NEN 1010 vindt alleen plaats bij oplevering van een nieuwe installatie of bij een grote uitbreiding.

Een inspectie volgens NEN 3140 betreft altijd een bestaande installatie en vindt, op basis van een risico analyse, periodiek plaats.

Gecertificeerde elektrotechnische inspecteurs vinden
SCIOS NEN 3140
(Kies scope 8)
Beoordeling en controle
Diensten >

Overige diensten

Ontwerp & advies

Beheer & Onderhoud

Computerruimte

Projecttoezicht

Een objectieve beoordeling of controle van uw elektrische installatie geeft u als eigenaar of facilitair manager inzicht in de kwaliteit, veiligheid, beschikbaarheid of het energieverbruik van uw installatie. Ondeskundige aanleg, overbelasting, onnodige verlengsnoeren en slecht bijgehouden verdeelinrichtingen verhogen het risico op brand. Vakkennis op het gebied van actuele regelgeving of noodzakelijk onderhoud is intern misschien niet in voldoende mate beschikbaar. Een beoordeling van uw elektrische installatie door een onafhankelijke partij verschaft u dan meer inzicht. Contact opnemen.

Beoordeling elektrische installatie
Uw elektrische installatie wordt dagelijks gebruikt en moet daarom veilig zijn. Een objectieve en onafhankelijke beoordeling biedt u duidelijkheid over de veiligheid en kwaliteit van uw installatie en geeft bovendien aan in hoeverre herstel nodig is. Met het opstellen van een duidelijk en concreet adviesrapport met betrekking tot gebreken kan uw installatie doelgericht en deskundig worden hersteld. Ook kan, voorafgaande aan een aanpassing of uitbreiding van uw elektrische installatie, een beoordeling nuttig zijn bij de vaststelling welke delen van de installatie voor hergebruik geschikt zijn.

Beoordeling PV-installatie
Een PV-installatie is tegenwoordig snel gerealiseerd en aangesloten op een bestaande elektrische installatie. Een correct aangesloten PV-installatie is veilig te gebruiken en produceert de geplande hoeveelheid energie. Maar de praktijk leert dat aansluiting, leidingaanleg, beveiliging of potentiaal vereffening niet altijd correct is aangebracht. Een onafhankelijke beoordeling biedt dan inzicht in de kwaliteit van uw installatie.

Beoordeling computerruimte
Voor het (her)inrichten, opwaarderen en/of renoveren van uw computerruimte of datacenter is het belangrijk eerst een goede inventarisatie te maken van de bestaande technische en bouwkundige situatie. Denk bijvoorbeeld aan het toepassen van koude en warme gangen, een cube, het plaatsen van high density apparatuur in een bestaande omgeving of het toepassen van vrije koeling. Aan de hand van een beoordeling of Quickscan worden de mogelijkheden voor u in kaart gebracht.

Beoordeling bedrijfsvoering elektrische installaties
NEN 3140 (bedrijfsvoering elektrische installaties) is in het kader van de ARBO-wet de norm voor controle op veiligheid. Regelmatige beoordeling van uw bedrijfsvoering met betrekking tot de elektrische installatie maakt duidelijk of het beheer en de veiligheid in voldoende mate zijn geborgd binnen uw organisatie. Zo krijgt u antwoord op de vraag of uw installatie veilig kan worden gebruikt, alle relevante documenten en verplichte elektrotechnische tekeningen aanwezig zijn, verantwoordelijkheden zijn benoemd en of aan uw installatie veilig kan worden gewerkt.

Beoordeling energieverbruik
Verantwoorde en doelmatig aangebrachte oplossingen in de vorm van ledverlichting, aanwezigheidsdetectie of daglicht afhankelijke regeling kunnen leiden tot een aanzienlijke besparing op de energiekosten en bovendien op de kosten voor onderhoud.

Uw mogelijkheden op een rij

Onafhankelijke beoordeling of controle van uw installatie (Op kwaliteit, veiligheid, beschikbaarheid of energieverbruik)

Advies over uitbreiding of renovatie van uw installatie (Is vervanging noodzakelijk of zijn delen nog geschikt voor hergebruik)

Advies over mogelijkheden voor energiebesparing (Vergelijking verlichtingssystemen, led-verlichting, schakelfuncties, enz.)

Neem contact op voor een onafhankelijke beoordeling of controle van uw elektrische installatie.