Techniek als hulpmiddel

Diensten

Vakgebieden en vakkennis

Ontwerp en advies

Beheer en onderhoud

Beoordeling en controle

Computerruimten

Projecttoezicht

Bliksembeveiliging

Brandmeldinstallatie

Datanetwerk

Elektrische installatie

Energiebesparing

Kabelberekening

Noodstroominstallatie

Noodverlichting

PV-installatie

Verlichting

Over Wesselektro advies

 

Uw adviseur elektrotechniek voor ontwerp, advies en beoordeling van elektrische installaties en de complete E- en W-installaties van computerruimten. Snel een helder Programma van Eisen of een Functioneel Bestek als basis voor uw installatie, serverruimte of onderhoudscontract.

Wesselektro advies werkt landelijk als zelfstandig en onafhankelijk adviesbureau elektrotechniek. Lees meer >

Bijgewerkt op 19-09-2020
Ontwerp, advies en beheer is vakwerk.
Kies voor het vakwerk dat uw gebouw verdient.
Adviseur elektrotechniek; ontwerp, advies en beoordeling
Advies technisch gebouwbeheer
Wesselektro advies
Welkom
Contact
030-6377154
E-mail
Stuwmeer 84
3994 HK  Houten
030-6377154
E-mail
Kabelberekening NEN 1010
Sommige typen verlichting en apparatuur met een slechte arbeidsfactor (cos-phi<0,85) veroorzaken onnodig hoge blindstromen.

Deze vaak niet opgemerkte blindstromen dragen bij aan de belasting van uw kabels en leidingen en zijn mede oorzaak van het opwarmen van kabels en leidingen in uw installatie.

Behalve verlies van vermogen bestaat er daardoor een reëel risico op brand.

In de kabelberekening van Intelec wordt de invloed van mogelijke blindstromen wel meegenomen.
Vakgebieden >

Overige vakgebieden

Bliksembeveiliging

Brandmeldinstallatie

Datanet

Elektrische installatie

Energie en besparing

Noodstroominstallatie

Noodverlichting

PV-installatie

Verlichting

Een kabelberekening volgens NEN 1010 is in het ontwerp van uw nieuwe of uit te breiden elektrische installatie van bepalend belang voor de veiligheid in, en de beschikbaarheid van, uw installatie. Kabels en leidingen zijn een essentieel onderdeel van uw installatie en dienen afgestemd te zijn op het elektrisch vermogen en de locatie in uw installatie. Let op, de op internet te vinden gratis tools houden vaak geen rekening met belangrijke reductie factoren waardoor u hooguit een indicatie krijgt voor de toe te passen kabel. Contact opnemen.

NEN 1010 Kabelberekening
Op basis van door u op te geven uitgangspunten wordt in uw specifieke situatie de juiste kabel of leiding bepaald en berekend. Het resultaat wordt weergegeven in een overzichtelijk uitgevoerde berekening. Bij grotere installaties wordt tevens een kabellijst meegeleverd. Het verzorgen van een kabelberekening op basis van NEN 1010, die rekening houdt met alle belangrijke reductie factoren en uw specifieke omgeving, is helaas niet gratis.

Reductie factoren en energiebesparing
Voor het maken van een kabelberekening in het ontwerp van een installatie wordt een in de branche gangbaar en professioneel rekenprogramma gebruikt. Een rekenprogramma dat is afgestemd op de norm NEN 1010 en rekening houdt met alle belangrijke reductie factoren waaronder de vulfactor (aantal kabels) in bestaande kabeldraagsystemen. Ook het energie verlies in een kabel wordt weergegeven. Daaruit blijkt vaak dat één stap dikkere aders dan noodzakelijk, bij de aanleg weliswaar iets duurder zijn, maar op termijn snel worden terugverdiend doordat het energie verlies en daarmee de CO2-uitstoot wordt beperkt.

CPR, NEN 8012:2015, kabelmantel en veiligheid
Behalve de aderdoorsnede van de kabel is ook het materiaal van de mantel van groot belang. Bestaande kabels zijn vaak nog voorzien van een PVC mantel. Bij nieuw aan te leggen kabels en leidingen moet sinds 1 juli 2017, afhankelijk van de toepassing, bewust worden gekozen voor materialen die minder brandbaar of halogeenvrij zijn (minder rook). Dit is een gevolg van de Europese CPR (Construction Products Regulation), die tot de verplicht toe te passen norm NEN-EN 50575 heeft geleid. Aan de hand van de op die Europese norm gebaseerde Nederlandse norm NEN 8012 kan eenvoudiger een keuze worden gemaakt voor het toepassen van het juiste type kabel. De norm NEN 8012 is overigens niet aangewezen in of via het Bouwbesluit. Wettelijk gelden de minimum eisen, gesteld in het Bouwbesluit tabel 2.66. In de norm NEN 8012 wordt, afhankelijk van bepaalde factoren, aangegeven welk type kabel of leiding met betrekking tot brandveiligheid zou kunnen worden toegepast binnen een bepaalde gebruiksfunctie. Dat geldt overigens niet alleen voor kabels ten behoeve van laagspanning, maar ook voor zwakstroom- en glasvezelkabels. Overeenkomstig de CPR moeten kabels vanaf 1 juli 2017 een CE-markering hebben bestaande uit een prestatie verklaring. In project documentatie moet verwezen worden naar de toegepaste bekabeling (DoP-nummer).
Voor bekabeling waarvan functiebehoud wordt voorgeschreven wordt nog verwezen naar de NPR 2576. Een NPR is weliswaar geen norm, maar geeft wel gedegen informatie over een juiste toepassing van het beschreven onderwerp.

Kabelberekening aanvragen
Heeft u een professioneel uitgevoerde kabelberekening nodig op basis van NEN 1010? Vraag hier een prijsopgave of direct uw kabelberekening aan voor een verantwoord resultaat waarin wel rekening wordt gehouden met alle belangrijke reductie factoren en uw specifieke omgeving.

Neem contact op voor een professioneel en verantwoord uitgevoerde kabelberekening of voor meer informatie.