Techniek als hulpmiddel

Diensten

Vakgebieden en vakkennis

Ontwerp en advies

Beheer en onderhoud

Beoordeling en controle

Computerruimte

Projecttoezicht

Bliksembeveiliging

Brandmeldinstallatie

Datanetwerk

Elektrische installatie

Energiebesparing

Kabelberekening

Noodstroominstallatie

Noodverlichting

PV-installatie

Verlichting

Ontwerp, advies en beheer is vakwerk. Kies voor het vakwerk dat uw gebouw verdient. Adviseur elektrotechniek; ontwerp, advies en beoordeling Advies technisch gebouwbeheer Wesselektro advies Welkom

Over Wesselektro advies

Uw adviseur elektrotechniek voor ontwerp, advies en beoordeling van elektrische installaties en de complete E- en W-installaties van computerruimten. Snel een helder Programma van Eisen of functioneel opgesteld bestek als basis voor uw installatie, serverruimte of onderhoud.

Wesselektro advies werkt landelijk als zelfstandig en onafhankelijk adviesbureau elektrotechniek. Lees meer >

Contact


E-mail

030-6377154

Stuwmeer 84

3994 HK  Houten


Voorwaarden

DNR-2011

© Wesselektro advies

KvK 30191317

Privacy en disclaimer

Bijgewerkt op 27-11-2021

Bel  030-6377154

Stuur een e-mail

Overige vakgebieden

Bliksembeveiliging

Brandmeldinstallatie

Datanet

Elektrische installatie

Energie en besparing

Noodstroominstallatie

Noodverlichting

PV-installatie

Verlichting

Vakgebieden >

KABELBEREKENING NEN 1010

Een kabelberekening volgens NEN1010 is in het ontwerp van uw nieuwe of uit te breiden elektrische installatie van bepalend belang voor de beschikbaarheid en veiligheid.



NEN 1010 Kabelberekening

Kabels en leidingen zijn een essentieel onderdeel van elke installatie en dienen afgestemd te zijn op het elektrisch vermogen en de locatie in een installatie. Op internet te vinden gratis rekentools houden vaak geen rekening met belangrijke reductie factoren, waardoor hooguit een indicatie verkregen wordt voor de toe te passen kabel. Het verzorgen van een kabelberekening op basis van de actuele editie van NEN 1010, die rekening houdt met alle belangrijke reductie factoren en de specifieke omgeving, is helaas niet gratis.

Op basis van door u op te geven uitgangspunten wordt in uw specifieke situatie de juiste kabel of leiding bepaald. Het resultaat wordt weergegeven in een overzichtelijk uitgevoerde berekening.


Reductie factoren en energiebesparing

Voor het maken van een kabelberekening wordt een rekenprogramma gebruikt dat is gebaseerd op de norm NEN 1010 en rekening houdt met alle belangrijke reductie factoren waaronder de vulfactor (aantal kabels) in bestaande kabeldraagsystemen. Ook het energie verlies in een kabel wordt weergegeven. Daaruit blijkt vaak dat één stap dikkere aders dan noodzakelijk, bij de aanleg weliswaar iets duurder is, maar op termijn snel wordt terugverdiend doordat het energie verlies en dus ook de CO2-uitstoot wordt beperkt.


CPR en NEN-EN 50575

Behalve de aderdoorsnede van de kabel is ook de kabelmantel van groot belang. Als gevolg van een indeling in brandklassen is de toepassing van kabels en leidingen voor aan te leggen kabels en leidingen na 1 juli 2017 nader gereguleerd in de Europese CPR (Construction Products Regulation). Zie ook de norm NEN-EN 50575.


In Nederland gelden voor de toepassing van de juiste brand classificatie van elektrische leidingen de wettelijke minimum eisen, gesteld in het Bouwbesluit tabel 2.69a. Die eisen gelden overigens ook voor zwakstroom- en glasvezelkabels. Overeenkomstig de CPR moeten toegepaste kabels een CE-markering hebben en voorzien zijn van een prestatie verklaring (DoP-nummer).


Voor bekabeling waarvan functiebehoud wordt voorgeschreven kan gebruik gemaakt worden van de NPR 2576. Een Nederlandse Praktijk Richtijn is weliswaar geen norm, maar geeft wel gedegen informatie over een verantwoorde toepassing van het beschreven onderwerp.


Vraag hier uw kabelberekening NEN 1010 aan of neem contact op voor meer informatie.

Sommige typen verlichting en apparatuur met een slechte arbeidsfactor (cos-phi<0,85) veroorzaken onnodig hoge blindstromen.


Deze vaak niet opgemerkte blindstromen dragen bij aan de belasting van uw leidingen en zijn mede oorzaak van het opwarmen van die leidingen in uw installatie.


Behalve verlies van vermogen bestaat er daardoor een reëel risico op brand.


De kabelberekening van Intelec biedt de mogelijkheid de invloed van deze blindstromen mee te nemen.