Techniek als hulpmiddel

Diensten

Vakgebieden en vakkennis

Ontwerp en advies

Beheer en onderhoud

Beoordeling en controle

Computerruimte

Projecttoezicht

Bliksembeveiliging

Brandmeldinstallatie

Datanetwerk

Elektrische installatie

Energiebesparing

Kabelberekening

Noodstroominstallatie

Noodverlichting

PV-installatie

Verlichting

Over Wesselektro advies

 

Uw adviseur elektrotechniek voor ontwerp, advies en beoordeling van elektrische installaties en de complete E- en W-installaties van computerruimten. Snel een helder Programma van Eisen of functioneel opgesteld bestek als basis voor uw installatie, serverruimte of onderhoud.

Wesselektro advies werkt landelijk als zelfstandig en onafhankelijk adviesbureau elektrotechniek. Lees meer >

Bijgewerkt op 28-08-2021
Ontwerp, advies en beheer is vakwerk.
Kies voor het vakwerk dat uw gebouw verdient.
Adviseur elektrotechniek; ontwerp, advies en beoordeling
Advies technisch gebouwbeheer
Wesselektro advies
Welkom
Contact
030-6377154
E-mail
Stuwmeer 84
3994 HK  Houten
030-6377154
E-mail
Wesselektro advies adviseert u omdat …

mensen een omgeving verdienen waarin zij zich vrij, comfortabel en veilig voelen. Aandacht en respect voor die omgeving is een belangrijke drijfveer zonder daarbij het belang van u en uw organisatie uit het oog te verliezen.

Wesselektro advies doet dat door …

wensen en ideeën van gebruikers te vertalen naar zinvolle technische toepassingen en oplossingen, zodat technische installaties ontstaan die aan uw verwachtingen als gebruiker (blijven) voldoen.

de gekozen technische toepassingen en oplossingen samen met alle partners binnen het project, rekening houdend met ieders belangen en het milieu, zo goed als mogelijk in te passen in het bouwkundig ontwerp van uw gebouw.

de uitvoering van projecten te toetsen aan het afgesproken ontwerp en de uitvoerende partijen te houden aan hetgeen in kwantitatieve en kwalitatieve zin is overeengekomen. Afspraak is afspraak.

Wesselektro advies profileert zich door ...

te ontwerpen en te adviseren vanuit een praktische invalshoek, gebaseerd op een ruime en jarenlange ervaring in engineering, projectleiding en technisch beheer in de sector utiliteit.

het toepassen van vooral zinvolle technieken en processen in een duidelijke relatie tot veiligheid, milieu, en energiebeheer waardoor een flexibel gebruik van uw vastgoed mogelijk wordt.

Wesselektro advies heeft een toegevoegde waarde

Klein, alert, flexibel, pragmatisch en slagvaardig.

Vakkundig ontwerp zonder franje en een objectief advies.

Korte lijnen; altijd direct persoonlijk contact met uw adviseur.

Geen commercieel belang bij de vele fabrikaten, leveranciers of systemen.

Aandacht voor een veilige leef- en werkomgeving met een verantwoord gebruik van energie.

Ruime en jarenlange ervaring op het gebied van elektrotechnisch ontwerp, advies en technisch beheer.

Wilt u eerst nader kennismaken? Dat kan, en nog gratis ook. Maak nu een afspraak.
Visie en missie
Mensenwerk en werken met mensen maakt ontwerpen, adviseren en beheer & onderhoud van installaties tot een creatieve en boeiende activiteit.

Het is mooi om te zien dat een samen ontworpen en gerealiseerd resultaat leidt tot tevreden gebruikers.
Uw adviseur >

Uw adviseur

Ervaring

Kennismaken

Oplossingen

Voorwaarden

Privacy en disclaimer