Techniek als hulpmiddel

Diensten

Vakgebieden en vakkennis

Ontwerp en advies

Beheer en onderhoud

Beoordeling en controle

Computerruimten

Projecttoezicht

Bliksembeveiliging

Brandmeldinstallatie

Datanetwerk

Elektrische installatie

Energiebesparing

Kabelberekening

Noodstroominstallatie

Noodverlichting

PV-installatie

Verlichting

Over Wesselektro advies

 

Uw adviseur elektrotechniek voor ontwerp, advies en beoordeling van elektrische installaties en de complete E- en W-installaties van computerruimten. Snel een helder Programma van Eisen of een Functioneel Bestek als basis voor uw installatie, serverruimte of onderhoudscontract.

Wesselektro advies werkt landelijk als zelfstandig en onafhankelijk adviesbureau elektrotechniek. Lees meer >

Bijgewerkt op 19-09-2020
Ontwerp, advies en beheer is vakwerk.
Kies voor het vakwerk dat uw gebouw verdient.
Adviseur elektrotechniek; ontwerp, advies en beoordeling
Advies technisch gebouwbeheer
Wesselektro advies
Welkom
Contact
030-6377154
E-mail
Stuwmeer 84
3994 HK  Houten
030-6377154
E-mail
Handige links

Regelgeving
Bouwbesluit
NEN 2535
NEN 2575
NEN 2654
NPR 2576
NEN 2555

Veiligheid
Brandpreventie
Brandweer
CCV
CIBV

Erkende of gecertificeerde installateur zoeken
CCV-BMI
CCV-OAI
KIWA/NCP
CIBV

Inspectiebedrijf zoeken
CCV-inspectie
Brandmeldinstallatie
Vakgebieden >

Overige vakgebieden

Bliksembeveiliging

Datanet

Elektrische installatie

Energie en besparing

Kabelberekening

Noodstroominstallatie

Noodverlichting

PV-installatie

Verlichting

De brandmeldinstallatie behoort tot de essentiële en vaak verplichte veiligheidsinstallaties in uw gebouw. De installatie dient daarom goed te worden geprojecteerd en onderhouden. Het verplichte PvE en specifiek ontwerp van een brandmeld- en ontruimingsinstallatie kan alleen tot stand komen met onafhankelijk advies en een samen met u gemaakte inschatting van de risico’s in uw gebouw. Een brandmeldinstallatie kan tevens worden gebruikt voor de aansturing van installaties voor brandbestrijding waaronder een blusgasinstallatie. Contact opnemen.

PvE brandmeldinstallatie
Voor het ontwerp van een brandmeld- en ontruimingsinstallatie is een volgens NEN 2535 en NEN 2575 opgesteld normtechnisch PvE verplicht waarin alle uitgangspunten worden vastgelegd. Maar met dat PvE kunt u nog geen offerte aanvragen. Voor een goede offerte voor uw brandmeldinstallatie is naast het PvE ook een installatie technische beschrijving, ofwel bestek noodzakelijk. In de situatie waarin een brandmeldinstallatie wordt geëist is het PvE onderdeel van de aanvraag van de omgevingsvergunning bij de gemeente. Het in uw gebouw projecteren van de brandmeldinstallatie, volgens het opgestelde PvE, dient door een erkende projecteringsdeskundige te worden verzorgd.

Doormelden brandalarm
Het doormelden van een brandalarm naar een regionale alarmcentrale (RAC) is nog maar beperkt mogelijk, waarbij een jaarlijks inspectiecertificaat verplicht is. Voor het doormelden naar een particuliere alarmcentrale PAC is in bepaalde situaties een driejaarlijks inspectiecertificaat noodzakelijk. In bijlage 1 bij het Bouwbesluit zijn de ten minste geldende verplichtingen aangegeven.

Systeemkeuze brandmeldinstallatie
Afhankelijk van de omvang en complexiteit van uw gebouw kiest u voor een conventioneel of een adresseerbaar systeem en eventueel voor aanvullende installaties voor brandbestrijding. Een adresseerbaar systeem heeft als uitdrukkelijk voordeel minder bekabeling en de mogelijkheid alle meld-, alarm- en stuurcomponenten in een melderlus te kunnen opnemen. Bovendien wordt op de brandmeldcentrale aangegeven welke melder in alarm is gekomen. Dit in tegenstelling tot een conventioneel systeem dat alleen een groepsmelding aangeeft.

Voorschriften en onderhoud brandmeldinstallatie in utiliteitsgebouwen
Regelgeving op het gebied van brandbeveiliging in de utiliteit is redelijk complex. In het Bouwbesluit (afd. 6.5 en 6.6) wordt aangegeven onder welke omstandigheden en in welke ruimten binnen gebouwen een brandmeld- en ontruimingsinstallatie verplicht is. Installatie voorschriften zijn er in de vorm van de NEN 2535 (brandmeld) en NEN 2575 (ontruimingsalarm). In de praktijkrichtlijn NPR 2576 wordt aangegeven hoe om te gaan met de eis van functiebehoud. In certificatieschema’s, beheerd door het CCV, is vastgelegd aan welke eisen een branddetectiebedrijf, de aanleg van een brandmeldinstallatie, het onderhoud van een brandmeldinstallatie en een inspectie moeten voldoen. Het in het Bouwbesluit beschreven verplichte jaarlijks onderhoud is omschreven in de norm NEN 2654.

Voorschriften rookmelders in woningen
Voor woningen gebouwd ná 2003 wordt in het Bouwbesluit (afd. 6.5) aangegeven dat 230V-rookmelders tot de verplichte installatie behoren. De installatie voorschriften voor individuele en/of gekoppelde rookmelders in woningen is beschreven in de norm NEN 2555. Maar ook in oudere bestaande woningen is het aanbrengen van rookmelders een verstandige keuze en beslist geen overbodige luxe. Vervang een rookmelder uiterlijk na 10 jaar.

Neem contact op voor advies, ontwerp, PvE, bestek of meer informatie over een brandmeldinstallatie.