Techniek als hulpmiddel

Diensten

Vakgebieden en vakkennis

Ontwerp en advies

Beheer en onderhoud

Beoordeling en controle

Computerruimte

Projecttoezicht

Bliksembeveiliging

Brandmeldinstallatie

Datanetwerk

Elektrische installatie

Energiebesparing

Kabelberekening

Noodstroominstallatie

Noodverlichting

PV-installatie

Verlichting

Over Wesselektro advies

 

Uw adviseur elektrotechniek voor ontwerp, advies en beoordeling van elektrische installaties en de complete E- en W-installaties van computerruimten. Snel een helder Programma van Eisen of functioneel opgesteld bestek als basis voor uw installatie, serverruimte of onderhoud.

Wesselektro advies werkt landelijk als zelfstandig en onafhankelijk adviesbureau elektrotechniek. Lees meer >

Bijgewerkt op 28-08-2021
Ontwerp, advies en beheer is vakwerk.
Kies voor het vakwerk dat uw gebouw verdient.
Adviseur elektrotechniek; ontwerp, advies en beoordeling
Advies technisch gebouwbeheer
Wesselektro advies
Welkom
Contact
030-6377154
E-mail
Stuwmeer 84
3994 HK  Houten
030-6377154
E-mail
Beheer en onderhoud
Diensten >

Overige diensten

Ontwerp & advies

Beoordeling & controle

Computerruimte

Projecttoezicht

Handige links

Regelgeving
Bouwbesluit
NEN

Infobladen
ISSO
NVDO
Onafhankelijk advies bij beheer en onderhoud van uw elektrische installatie is in toenemende mate essentieel voor veiligheid, beschikbaarheid en leefbaarheid van (woon)gebouwen. De verantwoordelijkheid voor onderhoud en beheer ligt bij de eigenaar. Bij eerste aanleg voldoet alles nog aan de ontwerpcriteria, maar een gebouw wordt gebruikt, aangepast en/of (deels) verhuurd. Daarom is onderhoud en het bijhouden van revisiebescheiden een noodzaak geworden. Contact opnemen.

Noodzaak van beheer en onderhoud
Interne verhuizingen, uitbreidingen, veranderde inzichten, ad hoc onderhoud en vervangen onderdelen maken na verloop van tijd duidelijk dat een gestructureerd technisch beheer noodzakelijk was geweest. Storingen zijn het gevolg en waren eenvoudig te voorkomen geweest door direct vanaf de oplevering onderhoud uit te (laten) voeren voor die installatie onderdelen waarvoor dat belangrijk en zinvol is.

Inventarisatie, PvE en Onderhoudsbestek
In overleg met u wordt uw installatie objectief geïnventariseerd en vastgelegd in een inventarisatielijst. Vervolgens is het mogelijk een helder en overzichtelijk PvE op te stellen specifiek gericht op het onderhoud en technisch beheer van uw installatie. Maar het is ook mogelijk direct een onderhoudsbestek te schrijven. Een bestek dat is gerelateerd aan de norm NEN 2767, “Conditiemeting van bouw- en installatiedelen” en de NPR 2777, “Leidraad onderhoudscontracten”. Dat onderhoudsbestek is geschikt voor de aanbesteding of offerte aanvraag zodat u een serieuze aanbieding ontvangt voor het onderhoud en technisch beheer.

Traject beheer en onderhoud in stappen

Inventariseren van de behoefte aan preventief onderhoud (Welke installaties behoeven preventief onderhoud?)

Keuze tussen inspannings-, resultaat- of prestatiegericht onderhoud (Van beschreven onderhoud tot prestatie afspraak)

Opstellen Programma van Eisen en/of bestek t.b.v. onderhoud (Voorwaarden, rapportage en kritische prestatie indicatoren)

Prijs- en contractvorming uitvoerende partij(en) (Inschrijving, beoordeling offerte en advies over gunning)

Implementatie onderhoudsactiviteiten (Begeleiding invoering intern en extern uit te voeren onderhoud)

Toezicht en controle werkzaamheden derden (Controle op kwantiteit en kwaliteit van het beheer en onderhoud)

Voorschriften technisch beheer en tekeningen
Uw elektrische installatie dient te voldoen aan vele voorschriften en dient goed gedocumenteerd te zijn in de vorm van tekeningen. Bovendien is op grond van de ARBO-wet een periodieke inspectie verplicht. Belangrijke voorschriften daarbij zijn de NEN 1010 (veiligheidsbepalingen), de NEN 3140 (bedrijfsvoering elektrische installaties) en de normen voor noodverlichting en brandmeldinstallaties. Hoewel controle op naleving niet streng is, wordt uw installatie na een calamiteit door de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) wel aan de voorschriften getoetst en kunt u als werkgever aansprakelijk gesteld worden.
Wesselektro advies adviseert u bij onder meer de volgende vragen:

Hoeveel preventief onderhoud en van welke installatie delen is nodig om risico’s voldoende af te dekken?

Levert duurzaam investeren in vervanging behalve meer bedrijfszekerheid ook energiebesparing op?

Kloppen de vluchtroutes nog en functioneert de noodverlichting wanneer en waar dat nodig is?

Wordt aan, met of nabij installaties gewerkt volgens de norm NEN 3140?

Zijn de vereiste elektrotechnische tekeningen bijgewerkt en aanwezig?

Is een Duurzaam Meerjaren OnderhoudsPlan DMOP beschikbaar en actueel?

Neem contact op voor het opstellen van een onderhoudsbestek of meer informatie over beheer en onderhoud.