Techniek als hulpmiddel

Diensten

Vakgebieden en vakkennis

Ontwerp en advies

Beheer en onderhoud

Beoordeling en controle

Computerruimte

Projecttoezicht

Bliksembeveiliging

Brandmeldinstallatie

Datanetwerk

Elektrische installatie

Energiebesparing

Kabelberekening

Noodstroominstallatie

Noodverlichting

PV-installatie

Verlichting

Over Wesselektro advies

 

Uw adviseur elektrotechniek voor ontwerp, advies en beoordeling van elektrische installaties en de complete E- en W-installaties van computerruimten. Snel een helder Programma van Eisen of functioneel opgesteld bestek als basis voor uw installatie, serverruimte of onderhoud.

Wesselektro advies werkt landelijk als zelfstandig en onafhankelijk adviesbureau elektrotechniek. Lees meer >

Bijgewerkt op 28-08-2021
Ontwerp, advies en beheer is vakwerk.
Kies voor het vakwerk dat uw gebouw verdient.
Adviseur elektrotechniek; ontwerp, advies en beoordeling
Advies technisch gebouwbeheer
Wesselektro advies
Welkom
Contact
030-6377154
E-mail
Stuwmeer 84
3994 HK  Houten
030-6377154
E-mail
Noodstroominstallatie
Handige links

Fiscaal voordeel
RvO (EIA)

Regelgeving
BRL-K903
BRL SIKB 7800
PGS28 (ondergronds)
PGS30 (bovengronds)
Vakgebieden >

Overige vakgebieden

Bliksembeveiliging

Brandmeldinstallatie

Datanet

Elektrische installatie

Energie en besparing

Kabelberekening

Noodverlichting

PV-installatie

Verlichting

Een diesel aggregaat (NSA) en/of een no-break systeem (UPS) wordt toegepast in een installatie die een gegarandeerde energievoorziening vereist. Voor beide vormen van noodstroom gelden specifieke ontwerp condities, met name bij toepassing in installaties ten behoeve van kritieke voorzieningen, computerruimten en datacenters. Noodstroom installaties zijn er in vele varianten. Voor elke situatie dient zorgvuldig te worden afgewogen welk type noodstroom het best voldoet. Een eenmaal gerealiseerde noodstroom installatie dient met regelmaat te worden gecontroleerd, getest en onderhouden. Contact opnemen.

Short-break installatie, Noodstroom aggregaat (NSA)
Bij een diesel aggregaat dient ruim aandacht te worden besteed aan het benodigd vermogen. Rekening moet worden gehouden met de belasting en arbeidsfactor vanuit de installatie en de aanwezigheid van eventuele apparatuur met aanloop stromen. Omdat steeds meer bio-bestanddelen aan dieselolie worden toegevoegd is een permanente brandstoffilter installatie zeker aan te bevelen. Indien een combinatie met UPS-systemen wordt toegepast dient een NSA daarop te zijn ingericht.
Een NSA dient bij noodstroombedrijf een, op het preferente deel aangesloten, PV-installatie uit te schakelen.
Een belangrijk aspect bij het onderhoud is het proefdraaien. Het vaak toegepaste onbelaste proefdraaien is een weinig betrouwbare test. Beter is het een NSA belast te beproeven. Dat kan door de belasting volledig over te nemen of, indien de NSA-installatie daarop is ingericht, de installatie parallel te laten draaien aan het net. Op die manier kan een NSA belast worden getest zonder dat het preferente deel van de installatie wordt overgenomen.

No-break installatie, Uninterruptible Power Supply (UPS)
Bij een UPS-systeem is de opstelling eveneens van belang. Zo wordt de warmtelast en het geluid van een niet volledig belast no-break systeem nogal eens onderschat. Ook vereist het aanzienlijke gewicht bij grotere systemen speciale voorzieningen ten aanzien van de vloerbelasting. Uiteraard is ook de belasting en arbeidsfactor vanuit de installatie alsmede het te leveren vermogen in combinatie met de autonomietijd (batterij-bedrijf) van belang.

UPS-systemen bestaan in diverse uitvoeringen. Voor rechtstreekse bescherming van kleine vermogens (<5kW) wordt meestal een off-line systeem toegepast. Voor grotere vermogens wordt afhankelijk van de toepassing gebruik gemaakt van een dubbel-conversie (in-line) of delta-conversie (line-interactive) systeem.

Verouderde no-break systemen maken nog gebruik van transformatoren en hebben daardoor een relatief laag rendement. Moderne no-break systemen maken gebruik van halfgeleider techniek, zijn daardoor kleiner, minder zwaar, veel efficiënter en komen in bepaalde gevallen zelfs in aanmerking voor fiscale voordelen (EIA).

Indien een UPS-systeem wordt toegepast in combinatie met een noodstroomaggregaat wordt met een harmonischen filter in de UPS de anders noodzakelijke overdimensionering van het NSA fors teruggebracht.

Een eveneens belangrijk punt van aandacht is de aansluiting van driefase UPS-systemen. Dergelijke systemen dienen bij voorkeur te worden aangesloten op een installatie waarin een gegarandeerde nul in de main- en bypassvoeding geborgd is.

Neem contact op voor ontwerp, advies of meer informatie over noodstroom.