Techniek als hulpmiddel

Diensten

Vakgebieden en vakkennis

Ontwerp en advies

Beheer en onderhoud

Beoordeling en controle

Computerruimte

Projecttoezicht

Bliksembeveiliging

Brandmeld installatie

Datanetwerk

Elektrische installatie

Energiebesparing

Kabelberekening

Noodstroom installatie

Noodverlichting

PV-installatie

Verlichting

Ontwerp, advies en beheer is vakwerk. Kies voor het vakwerk dat uw gebouw verdient. Adviseur elektrotechniek; ontwerp, advies en beoordeling Advies technisch gebouwbeheer Wesselektro advies Welkom

Over Wesselektro advies


Uw adviseur elektrotechniek voor ontwerp, advies en beoordeling van elektrische installaties en de complete E- en W-installaties van computerruimten. Snel een helder Programma van Eisen of functioneel opgesteld bestek als basis voor uw installatie, serverruimte of onderhoud.

Wesselektro advies werkt landelijk als zelfstandig en onafhankelijk adviesbureau elektrotechniek. Lees meer >

Contact


E-mail

030-6377154

Stuwmeer 84

3994 HK  Houten


Voorwaarden

DNR-2011

© Wesselektro advies

KvK 30191317

Privacy en disclaimer

Bijgewerkt op 04-05-2024

Bel  030-6377154

Stuur een e-mail

Share on LinkedIn Share on Facebook

Delen op

Overige vakgebieden

Bliksembeveiliging

Brandmeld installatie

Datanet

Elektrische installatie

Energie en besparing

Kabelberekening

Noodverlichting

PV-installatie

Verlichting

Vakgebieden >

NOODSTROOM INSTALLATIE

Handige links


Fiscaal voordeel

RvO (EIA)


Regelgeving

BRL-K903

BRL SIKB 7800

PGS28 (ondergronds)

PGS30 (bovengronds)


Keuring NSA (EBI)

SCIOS scope 4

Noodstroom wordt geleverd door een diesel aggregaat (NSA) of een no-break systeem (UPS) in een kritische elektrische installatie die een gegarandeerde energievoorziening vereist.Noodstroom aggregaat (NSA), short-break installatie

Bij de noodstroomvoorziening via een diesel aggregaat dient ruim aandacht te worden besteed aan het benodigd vermogen. Rekening moet worden gehouden met de belasting en de arbeidsfactor vanuit de installatie en de aanwezigheid van eventuele apparatuur met aanloop stromen. Omdat steeds meer bio-bestanddelen aan dieselolie worden toegevoegd is een permanente brandstof filterinstallatie zeker aan te bevelen.

Indien een NSA tevens UPS-systemen voedt dient het NSA daarop te zijn ingericht. Een PV-installatie aangesloten op het preferente deel van een installatie dient bij noodstroombedrijf te worden uitgeschakeld.


Een belangrijk aspect bij het onderhoud van een NSA is het proefdraaien. Onbelast proefdraaien is een weinig betrouwbare test. Beter is het een NSA belast te beproeven. Dat kan door het NSA parallel te laten draaien aan het net, indien de NSA-installatie daarop is ingericht. Nog beter is het de belasting volledig over te nemen.


Uninterruptible Power Supply (UPS), no-break installatie

Bij een noodstroominstallatie via een UPS-systeem is de opstelling eveneens van belang. Zo wordt de warmtelast en het geluid van een niet volledig belast no-break systeem nogal eens onderschat. Ook vereist het aanzienlijke gewicht van het accu pakket bij grotere systemen speciale voorzieningen ten aanzien van de vloerbelasting. Uiteraard zijn ook het te leveren vermogen in combinatie met de arbeidsfactor vanuit de installatie en de autonomietijd (batterij-bedrijf) van belang.


Voor rechtstreekse bescherming van kleine vermogens (<5kW) is een off-line systeem voldoende. Voor grotere vermogens is, afhankelijk van de toepassing, een dubbel-conversie (in-line) of delta-conversie (line-interactive) systeem een betere optie.


Bij het aansluiten van een 3-fase UPS-systeem is een gelijkmatige belasting van de fasen en een gegarandeerde nulleiding van belang. Indien een UPS-systeem wordt toegepast in combinatie met een noodstroomaggregaat is een harmonischen filter in het UPS-systeem nuttig waardoor overdimensionering van het NSA niet nodig is.


Neem contact op voor een ontwerp, advies of meer informatie over noodstroom.