Techniek als hulpmiddel

Diensten

Vakgebieden en vakkennis

Ontwerp en advies

Beheer en onderhoud

Beoordeling en controle

Computerruimte

Projecttoezicht

Bliksembeveiliging

Brandmeld installatie

Datanetwerk

Elektrische installatie

Energiebesparing

Kabelberekening

Noodstroom installatie

Noodverlichting

PV-installatie

Verlichting

Ontwerp, advies en beheer is vakwerk. Kies voor het vakwerk dat uw gebouw verdient. Adviseur elektrotechniek; ontwerp, advies en beoordeling Advies technisch gebouwbeheer Wesselektro advies Welkom

Over Wesselektro advies


Uw adviseur elektrotechniek voor ontwerp, advies en beoordeling van elektrische installaties en de complete E- en W-installaties van computerruimten. Snel een helder Programma van Eisen of functioneel opgesteld bestek als basis voor uw installatie, serverruimte of onderhoud.

Wesselektro advies werkt landelijk als zelfstandig en onafhankelijk adviesbureau elektrotechniek. Lees meer >

Contact


E-mail

030-6377154

Stuwmeer 84

3994 HK  Houten


Voorwaarden

DNR-2011

© Wesselektro advies

KvK 30191317

Privacy en disclaimer

Bijgewerkt op 02-07-2024

Bel  030-6377154

Stuur een e-mail

Share on LinkedIn Share on Facebook

Delen op

Overige vakgebieden

Bliksembeveiliging

Brandmeld installatie

Datanet

Energie en besparing

Kabelberekening

Noodstroom installatie

Noodverlichting

PV-installatie

Verlichting

Vakgebieden >

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Handige links


Regelgeving

NEN 1010

NEN 4010

NPR 5310

Meterruimten

Verdeelinrichtingen


Erkende E-installateur vinden

InstallQ

Techniek Nederland


BRL 6000 certificering

InstallQ


De elektrische installatie is de basis installatie van uw gebouw. Onafhankelijk advies en gedegen ontwerp op basis van NEN 1010 of NEN 4010 is daarom essentieel voor een veilige installatie.Wettelijke basis NEN 1010

In het Bbl wordt de norm NEN 1010 aangewezen als wettelijk bepaald ten minste aan te houden veiligheidsniveau. Die aanwijzing geldt overigens alleen voor de veiligheidsbepalingen. Hoewel inmiddels een update naar NEN 1010:2020 is verschenen, is de in de Omgevingsregeling aangewezen editie NEN 1010:2015 nog van toepassing. Voor een veilige en kwalitatief goede installatie is het in een private overeenkomst van belang de gehele norm NEN 1010 van toepassing te verklaren. Voor een eenvoudige installatie kan de norm NEN 4010, binnen het daarin aangegeven toepassingsgebied, volstaan.


Verdeelinrichtingen

Een hoofdverdeelinrichting bestaat in hoofdzaak uit distributie groepen. Die groepen verdelen de energie over de diverse delen van de elektrische installatie via onderverdeelinrichtingen. In kritieke installaties is op de hoofdverdeelinrichting een noodstroom aggregaat aangesloten.

Onderverdeelinrichtingen zijn meestal de plaats waarin de eindgroepen en de besturing van een installatie is ondergebracht. Aan eindgroepen worden, afhankelijk van de situatie, bijzondere veiligheidseisen gesteld. Zo moeten eindgroepen ten minste zijn beveiligd door smeltpatronen of installatie automaten. Aanvullende beveiliging kan bestaan uit een aardlekbeveiliging of vlamboogdetectie.

Verdeelinrichtingen moeten voldoen aan de normreeks NEN-EN-IEC 61439. Bij een nieuw gebouwde verdeelinrichting dient altijd een fabricage certificaat (TCD) te worden meegeleverd.


Overige beveiliging

Een ander onderdeel in de beveiliging van een elektrische installatie is overspanningsbeveiliging. In de norm NEN 1010:2020 wordt aan dit onderwerp ruimer aandacht besteed.


Aarding elektrische installatie

Aarding is een belangrijk onderdeel in een elektrische installatie. Nabij de hoofd- verdeelinrichting bevindt zich de hoofdaardrail (HAR). Op deze in koper uitgevoerde aardrail worden de beschermingsleidingen naar de metalen onderdelen van de gebouw constructie en de metalen leidingen aangesloten. Afhankelijk van de situatie wordt de funderingsaarding of één of meer aardelektroden (aardleiding) op de aardrail aangesloten zodat een voldoende lage aardweerstand wordt bereikt.


Neem contact op voor een ontwerp, advies of meer informatie over een elektrische installatie.