Techniek als hulpmiddel

Diensten

Vakgebieden en vakkennis

Ontwerp en advies

Beheer en onderhoud

Beoordeling en controle

Computerruimte

Projecttoezicht

Bliksembeveiliging

Brandmeldinstallatie

Datanetwerk

Elektrische installatie

Energiebesparing

Kabelberekening

Noodstroominstallatie

Noodverlichting

PV-installatie

Verlichting

Over Wesselektro advies

 

Uw adviseur elektrotechniek voor ontwerp, advies en beoordeling van elektrische installaties en de complete E- en W-installaties van computerruimten. Snel een helder Programma van Eisen of functioneel opgesteld bestek als basis voor uw installatie, serverruimte of onderhoud.

Wesselektro advies werkt landelijk als zelfstandig en onafhankelijk adviesbureau elektrotechniek. Lees meer >

Bijgewerkt op 28-08-2021
Ontwerp, advies en beheer is vakwerk.
Kies voor het vakwerk dat uw gebouw verdient.
Adviseur elektrotechniek; ontwerp, advies en beoordeling
Advies technisch gebouwbeheer
Wesselektro advies
Welkom
Contact
030-6377154
E-mail
Stuwmeer 84
3994 HK  Houten
030-6377154
E-mail
Computerruimte
Handige links

Computerruimte en datacenter
NEN-EN 50600
TIER-classificatie
ASHRAE TC9.9 TGDE
TIA-942
The Green Grid

Fiscaal voordeel
RvO (EIA)
Diensten >

Overige diensten

Ontwerp & advies

Beheer & Onderhoud

Beoordeling & controle

Projecttoezicht

Uw computerruimte, ook wel serverruimte genoemd, ontwerpen, inrichten of laten beoordelen door een onafhankelijk adviseur is vaak een betere keuze. Een slim opgezet PvE, breed georiënteerd en op ervaring gebaseerd, leidt u stap voor stap door alle opties van een serverruimte. Zo komen alle duurzaam en modulair te bouwen installaties voor een schaalbare energie voorziening, koeling, data installatie en beveiliging aan bod. Ook voor uw bestaande computerruimte is een creatieve oplossing mogelijk waarbij in bepaalde situaties fiscaal voordeel (EIA) mogelijk is. Contact opnemen.

Beoordeling of Quickscan
Een beoordeling of Quickscan van uw computerruimte is een snelle methode om de beschikbaarheid vast te stellen of de mogelijkheden tot (her)inrichten, uitbreiden, verbouwen of renoveren van uw serverruimte in kaart te brengen. Die inventarisatie is de basis voor het ontwerp van de noodzakelijke verbeteringen, een herinrichting of waarmee high density apparatuur in uw bestaande omgeving kan worden ingepast.

Uitgangspunten in Programma van Eisen (PvE) of bestek
In het ontwerp en advies wordt specifiek gelet op beschikbaarheid, een modulaire opbouw, de schaalbaarheid, energie besparing (lage PUE) en de aansluiting van de serverruimte op het datanet in uw gebouw. Aan de hand van de keuze mogelijkheden in het PvE legt u alle uitgangspunten voor de bouwkundige omgeving, energievoorziening, noodstroom, koeling, branddetectie en blussing, inbraakdetectie, toegangscontrole, rackopstelling, databekabeling en monitoring vast.

Modulaire en schaalbare inrichting
Het modulair opzetten van de inrichting en de installaties in een nieuwe of te renoveren computerruimte is een goede mogelijkheid om capaciteit en investering gelijk op te laten lopen met de groei van uw applicaties en/of gebruikers. De infrastructuur wordt schaalbaar aangelegd en racks en apparatuur zijn modulair waardoor opstellen mogelijk is zodra dat nodig is. Daarbij wordt rekening gehouden met een specifieke infrastructuur voor conventionele en high density servers.

Beschikbaarheid energievoorziening en koeling (TIER-classificatie)
De beschikbaarheid van uw computerruimte wordt in hoge mate bepaald door de redundantie in de infrastructuur voor energievoorziening en koeling ten behoeve van IT-apparatuur. De keuze en de aansluiting van de benodigde apparatuur is van groot belang voor het juist functioneren en de mogelijkheden voor onderhoud zonder de beschikbaarheid nadelig te beïnvloeden.

Vrije koeling
In veel computerruimten kan nog fors op energie worden bespaard. Behalve met een opstelling van racks in koude en warme gangen of in cubes bespaart u met een inblaastemperatuur van maximaal 25 graden fors op de benodigde energie voor de koelinstallatie. Zo kunt u de koelinstallatie in uw computerruimte of datacenter uitvoeren met een groter aandeel vrije koeling. Dat maakt die installatie nog veel duurzamer. U bespaart fors op energie en draagt bovendien bij aan een vermindering van de CO2-uitstoot.

Beheer en onderhoud; monitoring
Beheer en onderhoud van de installaties in uw serverruimte is een belangrijke voorwaarde om te kunnen voldoen aan de gestelde eis van beschikbaarheid. Een systeem voor monitoring (DCIM) biedt u de handvatten voor een gedegen beheer van energieverbruik, inrichting en alarmopvolging binnen uw computerruimte.

Neem contact op voor een beoordeling, een gedegen ontwerp, een actueel en functioneel bestek of meer informatie.