Techniek als hulpmiddel

Diensten

Vakgebieden en vakkennis

Ontwerp en advies

Beheer en onderhoud

Beoordeling en controle

Computerruimte

Projecttoezicht

Bliksembeveiliging

Brandmeld installatie

Datanetwerk

Elektrische installatie

Energiebesparing

Kabelberekening

Noodstroom installatie

Noodverlichting

PV-installatie

Verlichting

Ontwerp, advies en beheer is vakwerk. Kies voor het vakwerk dat uw gebouw verdient. Adviseur elektrotechniek; ontwerp, advies en beoordeling Advies technisch gebouwbeheer Wesselektro advies Welkom

Over Wesselektro advies


Uw adviseur elektrotechniek voor ontwerp, advies en beoordeling van elektrische installaties en de complete E- en W-installaties van computerruimten. Snel een helder Programma van Eisen of functioneel opgesteld bestek als basis voor uw installatie, serverruimte of onderhoud.

Wesselektro advies werkt landelijk als zelfstandig en onafhankelijk adviesbureau elektrotechniek. Lees meer >

Contact


E-mail

030-6377154

Stuwmeer 84

3994 HK  Houten


Voorwaarden

DNR-2011

© Wesselektro advies

KvK 30191317

Privacy en disclaimer

Bijgewerkt op 02-07-2024

Bel  030-6377154

Stuur een e-mail

Share on LinkedIn Share on Facebook

Delen op

Overige vakgebieden

Bliksembeveiliging

Brandmeld installatie

Datanet

Elektrische installatie

Energie en besparing

Kabelberekening

Noodstroom installatie

PV-installatie

Verlichting

Vakgebieden >

NOODVERLICHTING

Handige links


Regelgeving

Bouwbesluit (<2024)

Bbl (>2024)

ARBO-besluit

NEN


Infobladen
BouwZo

NVFNNoodverlichting behoort tot de essentiële en vaak verplichte veiligheidsvoorzieningen in uw gebouw. De installatie dient ten minste jaarlijks te worden gecontroleerd en onderhouden.Wettelijke basis

Het Bbl (art. 3.120 en 4.215) geeft aan in welke ruimten noodverlichting verplicht is en dat vluchtwegen moeten leiden naar een veilig te betreden aansluitend terrein of de openbare weg. Mede daarom moet een nooduitgang aan de buitenzijde zijn voorzien van noodverlichting en de tekst “Nooduitgang vrijhouden”. In het Arbeidsomstandighedenbesluit (art. 3.7 en 3.9) wordt aangegeven onder welke omstandigheden noodverlichting verplicht is.


Ontwerp en aanleg noodverlichting

Ontwerp en projectie van noodverlichting op basis van de meest recente regelgeving is belangrijk voor de veiligheid in een gebouw. Een PvE-noodverlichting kan daarbij een goed hulpmiddel zijn. De belangrijkste onderdelen van noodverlichting zijn de vluchtweg verlichting en de vluchtweg aanduiding. Een installatie voor noodverlichting kan bestaan uit decentraal of centraal gevoede armaturen, of een combinatie van beide systemen.

Een praktische ontwikkeling op dit gebied is dynamische noodverlichting, waarmee vluchtrichtingen op basis van een actuele situatie kunnen worden aangepast. Behalve voor het veilig en efficiënt kunnen verlaten van een gebouw is noodverlichting ook mede bepalend voor oriëntatie in een gebouw.

Armaturen voor noodverlichting kunnen worden afgestemd op de locatie en de overige in de lichtinstallatie toegepaste armaturen. Noodverlichting moet immers alleen zichtbaar zijn als de noodzaak zich voordoet.


Beheer en onderhoud noodverlichting

Gedegen onderhoud en beheer van noodverlichting is vanaf het moment van oplevering van groot belang. Het Bbl artikel 2.6 (zorgplicht technische installaties) bepaalt dat onder andere noodverlichting ten minste jaarlijks moet worden gecontroleerd op beschikbaarheid en kwaliteit.

In ISSO-publicatie 79 is omtrent onderhoud en inspectie het nodige omschreven.


Een gebouw “leeft”, wordt verbouwd en aangepast aan de veranderde behoeften. Kloppen na enkele jaren de vluchtwegen nog, brandt de noodverlichting op het moment waarop dat nodig is? Zijn armaturen nog aangebracht op de plaats waar dat nodig is en is de zichtafstand en/of verlichtingssterkte nog voldoende voor een veilige ontruiming?

Controle op functioneren van noodverlichting kan in combinatie met een (web-georiënteerd) controle systeem ook op afstand. Controle op de juiste pictogrammen kan alleen ter plaatse. Pictogrammen moeten voldoen aan de norm NEN 3011 als aanvulling op NEN-EN-ISO 7010.


Neem contact op voor een ontwerp, advies of meer informatie over noodverlichting.