Techniek als hulpmiddel

Diensten

Vakgebieden en vakkennis

Ontwerp en advies

Beheer en onderhoud

Beoordeling en controle

Computerruimte

Projecttoezicht

Bliksembeveiliging

Brandmeldinstallatie

Datanetwerk

Elektrische installatie

Energiebesparing

Kabelberekening

Noodstroominstallatie

Noodverlichting

PV-installatie

Verlichting

Over Wesselektro advies

 

Uw adviseur elektrotechniek voor ontwerp, advies en beoordeling van elektrische installaties en de complete E- en W-installaties van computerruimten. Snel een helder Programma van Eisen of functioneel opgesteld bestek als basis voor uw installatie, serverruimte of onderhoud.

Wesselektro advies werkt landelijk als zelfstandig en onafhankelijk adviesbureau elektrotechniek. Lees meer >

Bijgewerkt op 28-08-2021
Ontwerp, advies en beheer is vakwerk.
Kies voor het vakwerk dat uw gebouw verdient.
Adviseur elektrotechniek; ontwerp, advies en beoordeling
Advies technisch gebouwbeheer
Wesselektro advies
Welkom
Contact
030-6377154
E-mail
Stuwmeer 84
3994 HK  Houten
030-6377154
E-mail
Noodverlichting
Handige links

Regelgeving
Bouwbesluit
ARBO-besluit
NEN

Infobladen
ISSO
NVFN

Vakgebieden >

Overige vakgebieden

Bliksembeveiliging

Brandmeldinstallatie

Datanet

Elektrische installatie

Energie en besparing

Kabelberekening

Noodstroominstallatie

PV-installatie

Verlichting

Noodverlichting behoort tot de essentiële en vaak verplichte veiligheidsinstallaties in uw gebouw. De installatie dient ten minste jaarlijks te worden gecontroleerd en onderhouden. Ontwerp en projectie van de noodverlichting in uw gebouw op basis van de meest recente regelgeving is dan ook van groot belang voor de veiligheid van gebruikers en bezoekers. Een installatie voor noodverlichting kan bestaan uit decentraal of centraal gevoede armaturen. Een combinatie van beide systemen is uiteraard ook mogelijk. Contact opnemen.

Systeemkeuze noodverlichting
Noodverlichting is in vele varianten beschikbaar. Behalve voor oriëntatie en veiligheid in uw gebouw is noodverlichting ook mede bepalend voor het veilig en efficiënt kunnen verlaten van uw gebouw. De belangrijkste onderdelen van noodverlichting zijn de vluchtweg verlichting en de vluchtweg aanduiding.
Afhankelijk van uw voorkeur en de lokale omstandigheden kan een keuze worden gemaakt uit een centraal systeem of decentrale armaturen. Bovendien kan het type armatuur worden afgestemd op de locatie en de overige in de lichtinstallatie toegepaste armaturen. Noodverlichting moet immers alleen zichtbaar zijn als de noodzaak zich voordoet.

Controle noodverlichting
Noodverlichting dient u ten minste jaarlijks te controleren op beschikbaarheid en kwaliteit. Uw gebouw “leeft”, wordt verbouwd en aangepast aan de veranderde behoeften. Kloppen na enkele jaren de vluchtwegen nog, brandt de noodverlichting op het moment waarop dat nodig is? Zijn armaturen nog aangebracht op de plaats waar dat nodig is en is de zichtafstand en/of lichtsterkte nog voldoende voor een veilige ontruiming? Controle op functioneren van uw noodverlichting kan in combinatie met een (web-georiënteerd) controle systeem en ook op afstand. Controle op de juiste pictogrammen kan alleen ter plaatse.

Beheer en onderhoud noodverlichting
Alleen ad hoc technisch onderhoud aan uw noodverlichting is niet voldoende. Gedegen onderhoud en beheer van een installatie ten behoeve van noodverlichting is vanaf het moment van oplevering van groot belang. Hoewel led-armaturen minder onderhoud nodig hebben, blijft een controle op de juiste pictogrammen en positie een jaarlijkse verplichting. Sinds begin 2016 zijn de pictogrammen, gebaseerd op de vervallen NEN 6088, niet meer leverbaar. Bij vervanging of uitbreiding moet u gebruik maken van de pictogrammen uit de norm NEN-EN-ISO 7010.

Voorschriften noodverlichting
Regelgeving op het gebied van noodverlichting is redelijk complex. Zo wordt in het Bouwbesluit (art. 6.3 en 6.24) aangegeven in welke ruimten noodverlichting verplicht is en dat vluchtwegen moeten leiden naar een veilig te betreden aansluitend terrein of de openbare weg. Mede daarom moet een nooduitgang aan de buitenzijde zijn voorzien van noodverlichting en de tekst “Nooduitgang vrijhouden”. In het Arbeidsomstandighedenbesluit (art. 3.7 en 3.9) wordt aangegeven onder welke omstandigheden noodverlichting verplicht is. Installatie technische voorschriften staan in de normen NEN 1010 en NEN-EN 1838. In de normen NEN 3011 en NEN-EN-ISO 7010 worden de pictogrammen weergegeven. ISSO-publicatie 79.1 en de normen NEN-EN 50171 en 50172 beschrijven ontwerp- en installatie richtlijnen, terwijl in ISSO-publicatie 79 omtrent onderhoud en inspectie het nodige is omschreven, afgeleid uit het Bouwbesluit artikel 1.16 (zorgplicht technische installaties). Ook functiebehoud van de installatie voor noodverlichting wordt een steeds belangrijker item.

Neem contact op voor ontwerp, advies of meer informatie over noodverlichting.