Techniek als hulpmiddel

Diensten

Vakgebieden en vakkennis

Ontwerp en advies

Beheer en onderhoud

Beoordeling en controle

Computerruimte

Projecttoezicht

Bliksembeveiliging

Brandmeldinstallatie

Datanetwerk

Elektrische installatie

Energiebesparing

Kabelberekening

Noodstroominstallatie

Noodverlichting

PV-installatie

Verlichting

Over Wesselektro advies

 

Uw adviseur elektrotechniek voor ontwerp, advies en beoordeling van elektrische installaties en de complete E- en W-installaties van computerruimten. Snel een helder Programma van Eisen of functioneel opgesteld bestek als basis voor uw installatie, serverruimte of onderhoud.

Wesselektro advies werkt landelijk als zelfstandig en onafhankelijk adviesbureau elektrotechniek. Lees meer >

Bijgewerkt op 28-08-2021
Ontwerp, advies en beheer is vakwerk.
Kies voor het vakwerk dat uw gebouw verdient.
Adviseur elektrotechniek; ontwerp, advies en beoordeling
Advies technisch gebouwbeheer
Wesselektro advies
Welkom
Contact
030-6377154
E-mail
Stuwmeer 84
3994 HK  Houten
030-6377154
E-mail
De adviseur zo vroeg mogelijk bij uw project betrekken is een belangrijke voorwaarde om tot een goed PvE voor het ontwerp te komen. Dat PvE is de basis voor een duidelijk bestek waarmee u met succes een duurzaam eindresultaat bereikt.
Werkwijze
Wesselektro advies hanteert als adviseur elektrotechniek een unieke, onafhankelijke, praktijk gerichte en kosten besparende aanpak, past beschikbare technieken slim toe en kijkt verder dan het eigen vakgebied. Uw eisen en wensen kunnen snel worden opgenomen in een Programma van Eisen door een logisch ingedeelde “kruisjeslijst” voor een nieuwe installatie, computerruimte of onderhoudscontract. Dat bespaart kosten en betrekt u actief bij het ontwerp. Bovendien is daardoor veel minder tijd nodig voor het eventueel uitwerken van een functioneel bestek. Contact opnemen.

Programma van Eisen (PvE)
Om een helder beeld te krijgen van uw eisen kan het opzetten van een Programma van Eisen een goed begin zijn. Dat geldt voor de functionele eisen van een elektrische installatie of computerruimte. Maar ook voor het opzetten van structureel onderhoud van installaties of particuliere woningbouw is een PvE een goede start. Via een PvE kiest u de beschikbare mogelijkheden, de mate van luxe en complexiteit of het gewenste onderhoud.
Maar bedenk: eenvoud is een belangrijk uitgangspunt voor bedrijfszekerheid.

Functioneel bestek
Voor een serieuze offerte is een goed uitgewerkte vraagspecificatie belangrijk. Een bestek beschrijft de actuele administratieve, juridische en technische eisen voor de realisatie van een elektrische installatie, computerruimte of aan uit te voeren onderhoud. Het document is de basis van uw offerte aanvraag of aanbesteding en is na opdracht een belangrijk onderdeel van uw (koop)overeenkomst. Geen ontwerp in detail, maar een functioneel beschreven installatie of helder aangegeven onderhoud. Een functioneel bestek legt het gewenste eindresultaat en de kwaliteit vast en kan in korte tijd worden opgesteld.

Beoordeling elektrische installatie, PV-installatie of computerruimte
Twijfelt u aan de kwaliteit van uw bestaande of nieuw aangebrachte elektrische installatie dan biedt een onafhankelijke beoordeling u uitsluitsel over veiligheid, kwaliteit en beschikbaarheid. Ook voorafgaand aan een verbouwing, uitbreiding of renovatie van uw elektrische installatie of computerruimte is een beoordeling een goede voorbereiding op het op te stellen PvE of een Functioneel Bestek. Zo biedt een beoordeling van uw serverruimte inzicht in de beschikbaarheid van voorzieningen en apparatuur.

Een beoordeling wordt uitgewerkt in een overzichtelijke rapportage en biedt u, afhankelijk van uw doelstelling:

Een objectief beeld van de kwaliteit van een nieuw gerealiseerde installatie na de oplevering.

Een helder beeld van de mate waarin aanpassingen noodzakelijk en/of gewenst zijn ter verbetering van de veiligheid, kwaliteit of beschikbaarheid van een bestaande installatie.

Inzicht in de mogelijke oorzaken van het minder functioneren van een installatie.

Inzicht in eventuele gevaarlijke situaties.

Beoordeling elektrotechnische bedrijfsvoering
NEN 3140 (bedrijfsvoering elektrische installaties) is in het kader van de ARBO-wet het ten minste toe te passen niveau voor veilig werken. Een onafhankelijke beoordeling van uw bedrijfsvoering met betrekking tot de elektrische installatie maakt duidelijk of veiligheid en beheer binnen uw organisatie in voldoende mate zijn geborgd. Zo krijgt u antwoord op de vraag of veilig werken, verantwoordelijkheden en de benodigde documenten voldoende geregeld zijn.

Neem contact op voor het opstellen van een PvE, functioneel geschreven bestek of meer informatie.