Techniek als hulpmiddel

Diensten

Vakgebieden en vakkennis

Ontwerp en advies

Beheer en onderhoud

Beoordeling en controle

Computerruimten

Projecttoezicht

Bliksembeveiliging

Brandmeldinstallatie

Datanetwerk

Elektrische installatie

Energiebesparing

Kabelberekening

Noodstroominstallatie

Noodverlichting

PV-installatie

Verlichting

Over Wesselektro advies

 

Uw adviseur elektrotechniek voor ontwerp, advies en beoordeling van elektrische installaties en de complete E- en W-installaties van computerruimten. Snel een helder Programma van Eisen of een Functioneel Bestek als basis voor uw installatie, serverruimte of onderhoudscontract.

Wesselektro advies werkt landelijk als zelfstandig en onafhankelijk adviesbureau elektrotechniek. Lees meer >

Bijgewerkt op 02-11-2019
Ontwerp, advies en beheer is vakwerk.
Kies voor het vakwerk dat uw gebouw verdient.
Adviseur elektrotechniek; ontwerp, advies en beoordeling
Advies technisch gebouwbeheer
Wesselektro advies
Welkom
Contact
030-6377154
E-mail
Stuwmeer 84
3994 HK  Houten
030-6377154
E-mail
De adviseur zo vroeg mogelijk bij uw project betrekken is een belangrijke voorwaarde om tot een goed PvE voor het ontwerp te komen. Dat PvE is de basis voor een duidelijk bestek waarmee u met succes een duurzaam eindresultaat bereikt.
Werkwijze
Wesselektro advies hanteert als adviseur elektrotechniek een unieke, onafhankelijke, praktijk gerichte en kosten besparende aanpak, past beschikbare technieken slim toe en kijkt verder dan het eigen vakgebied. Onderdeel van die aanpak is een slim opgesteld Programma van Eisen, voor nieuwe installaties, computerruimten of onderhoudscontracten, dat grotendeels door u zelf kan worden ingevuld. Dat bespaart kosten en betrekt u actief bij het ontwerp. Voor het eventueel schrijven van een Functioneel Bestek is daardoor veel minder tijd nodig. Contact opnemen.

Programma van Eisen (PvE) elektrische installatie of computerruimte
In een slim opgebouwd, breed georiënteerd, overzichtelijk en goed leesbaar Programma van Eisen (PvE) maakt u in een logische volgorde en vraag gestuurd uw keuzes voor primaire eisen en de gewenste functionaliteit. Ook voor de particuliere woningbouw. Daardoor ontstaat als vanzelf de opzet en het voorlopig ontwerp van uw elektrische installatie of computerruimte. Ook kiest u zelf, via het PvE, de mate van luxe en complexiteit. Maar bedenk: eenvoud is een belangrijk uitgangspunt voor bedrijfszekerheid.

Functioneel Bestek elektrische installatie, computerruimte of PV-installatie
Voor een serieuze offerte is een goed uitgewerkt Functioneel Bestek belangrijk. Dat bestek beschrijft de actuele administratieve, juridische en technische eisen van de te realiseren elektrische installatie of computerruimte en kunt u zien als definitief ontwerp. Het document is het uitgangspunt van uw offerte aanvraag of aanbesteding en is na opdracht een belangrijk onderdeel van uw koopovereenkomst. Geen ontwerp in detail, maar een functionele beschrijving van uw installatie. Het Functioneel Bestek legt dus het gewenste eindresultaat en de kwaliteit vast en kan in korte tijd worden opgesteld. Binnen de gestelde kaders blijft nog ruimte voor een, zij het beperkte, inbreng van de installateur bij de uitwerking van het bestek.

Beoordeling elektrische installatie, computerruimte of PV-installatie
Twijfelt u aan de kwaliteit van uw bestaande of nieuw aangebrachte elektrische installatie dan biedt een onafhankelijke beoordeling u uitsluitsel over beschikbaarheid, veiligheid en kwaliteit. Ook voorafgaand aan een renovatie, verbouwing en/of uitbreiding van uw vastgoed, computerruimte of elektrische installatie is een beoordeling een goede voorbereiding op het op te stellen PvE of Functioneel Bestek.
Een beoordeling van uw serverruimte biedt inzicht in de beschikbaarheid van voorzieningen en apparatuur.

Een beoordeling wordt uitgewerkt in een overzichtelijke rapportage en biedt u, afhankelijk van uw doelstelling:

Een objectief beeld van de kwaliteit van uw nieuw gerealiseerde installatie na de oplevering.

Een helder beeld van de mate waarin aanpassingen noodzakelijk en/of gewenst zijn ter verbetering van de beschikbaarheid, veiligheid en kwaliteit van uw bestaande installatie of computerruimte.

Inzicht in de mogelijke oorzaken van het minder functioneren van uw installatie of serverruimte.

Inzicht in eventuele gevaarlijke situaties.

Beoordeling elektrotechnische bedrijfsvoering
NEN 3140 (bedrijfsvoering elektrische installaties) is in het kader van de ARBO-wet de toe te passen norm voor veiligheid. Onafhankelijke beoordeling of controle van uw bedrijfsvoering met betrekking tot de elektrische installatie maakt duidelijk of veiligheid en beheer binnen uw organisatie in voldoende mate zijn geborgd. Zo krijgt u antwoord op de vraag of veiligheid, verantwoordelijkheden en de benodigde documenten voldoende geregeld zijn.

Neem contact op voor het opstellen van een PvE, het schrijven van een Functioneel Bestek of voor meer informatie.