Techniek als hulpmiddel

Diensten

Vakgebieden en vakkennis

Ontwerp en advies

Beheer en onderhoud

Beoordeling en controle

Computerruimte

Projecttoezicht

Bliksembeveiliging

Brandmeld installatie

Datanetwerk

Elektrische installatie

Energiebesparing

Kabelberekening

Noodstroom installatie

Noodverlichting

PV-installatie

Verlichting

Ontwerp, advies en beheer is vakwerk. Kies voor het vakwerk dat uw gebouw verdient. Adviseur elektrotechniek; ontwerp, advies en beoordeling Advies technisch gebouwbeheer Wesselektro advies Welkom

Over Wesselektro advies


Uw adviseur elektrotechniek voor ontwerp, advies en beoordeling van elektrische installaties en de complete E- en W-installaties van computerruimten. Snel een helder Programma van Eisen of functioneel opgesteld bestek als basis voor uw installatie, serverruimte of onderhoud.

Wesselektro advies werkt landelijk als zelfstandig en onafhankelijk adviesbureau elektrotechniek. Lees meer >

Contact


E-mail

030-6377154

Stuwmeer 84

3994 HK  Houten


Voorwaarden

DNR-2011

© Wesselektro advies

KvK 30191317

Privacy en disclaimer

Bijgewerkt op 04-05-2024

Bel  030-6377154

Stuur een e-mail

Share on LinkedIn Share on Facebook

Delen op

WERKWIJZE

Wesselektro advies hanteert als adviesbureau elektrotechniek een unieke, onafhankelijke, praktijk gerichte en kosten besparende aanpak en kijkt verder dan het eigen vakgebied.Uw wensen centraal

Uw wensen staan centraal. Daarom is de eerste stap het overleg met u. Gaat het over een nieuwe installatie dan verzamelen we uw ideeën, wensen en eisen. Gaat het over onderhoud dan gaan we na welk onderhoud noodzakelijk is en hoe dat vorm moet krijgen. Wilt u een beoordeling van uw bestaande elektrische installatie of bedrijfsvoering daarvan, dan gaan we daarvoor. Altijd eerst samen.


Programma van Eisen (PvE)

In een PvE staan de functionele eisen die u stelt aan de elektrische installatie of uw computerruimte. Maar, ook voor structureel onderhoud van uw technische installaties is een PvE een goede start. Met een PvE bepaalt u dus de vereiste mogelijkheden, de mate van luxe en complexiteit of het gewenste onderhoud.

Maar bedenk: eenvoud is een belangrijk uitgangspunt voor bedrijfszekerheid.


Functioneel bestek

Een bestek beschrijft de actuele administratieve, juridische en technische eisen voor de realisatie van een elektrische installatie, computerruimte of het uit te voeren onderhoud. Het document is de basis van uw offerte aanvraag of aanbesteding en is na opdracht een belangrijk onderdeel van uw (koop)overeenkomst. Een functioneel bestek legt het gewenste eindresultaat en de beoogde kwaliteit vast en kan in korte tijd worden opgesteld.


Beoordeling elektrische installatie, PV-installatie of computerruimte

Twijfelt u aan de kwaliteit van uw nieuw aangebrachte of bestaande elektrische installatie dan biedt een onafhankelijke beoordeling u uitsluitsel over beschikbaarheid, kwaliteit en veiligheid. Ook voorafgaand aan een verbouwing, uitbreiding of renovatie is een beoordeling van uw elektrische installatie of computerruimte een goede voorbereiding.


Beoordeling elektrotechnische bedrijfsvoering

NEN 3140 (bedrijfsvoering elektrische installaties) is in het kader van de ARBO-wet het ten minste toe te passen niveau voor veilig werken. Een onafhankelijke beoordeling van uw bedrijfsvoering met betrekking tot de elektrische installatie maakt duidelijk of veiligheid en beheer binnen uw organisatie in voldoende mate zijn geborgd. Zo krijgt u antwoord op de vraag of veilig werken, verantwoordelijkheden en de benodigde documenten voldoende geregeld zijn.


Neem contact op voor meer informatie over de werkwijze.

De adviseur zo vroeg mogelijk bij uw project betrekken is een belangrijke voorwaarde om tot een goed ontwerp of plan van onderhoud te komen. Een op te stellen PvE kan dan de basis vormen voor een functioneel bestek waarmee u met succes een duurzaam eindresultaat bereikt.


In een functioneel bestek wordt het eindresultaat zowel functioneel als kwalitatief beschreven. Hoewel beperkt, is er nog wel enige ruimte voor interpretatie van de uitvoerende partij.


Een beoordeling van een installatie is niet hetzelfde als een inspectie. Een inspectie vindt plaats aan de hand van een vastgesteld protocol en wordt uitgevoerd door een gecertificeerde inspecteur.